FANDOM


Helitours Maverick är ett flygfordon i GTA IV. Helikoptern är av märket och modellen Maverick fast är målad med Higgins Helitours eget "paintjob". Helikoptern är gul högst upp (som ska likna kvällshimlen), mörkblå nedtill (med former av en stad med skyskrapor och andra byggnader och med Rotterdam Tower som mest iögonfallande), och det som ger hela helikopterns yttre en touc, den brandgul- och vitrandiga enorma solen bakom konturerna av Rotterdam Tower. Om helikoptern träffar en byggnad, eller ett annat fast föremål, så kan rotorbladen eller stjärtfenan lossna (detta beror på farten och vinkeln för krocken).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.