FANDOM


I centrum (Algonquin) så består gatunätet av 25 öst-väst-gående "gator" och sju nord-syd-gående "avenyer" med Unionsvägarna på de båda flodbankarna samt ett antal mindre gator. Alla "gator" är namngivna efter grundämnen och jordarter och är namngivna och uppradade i bokstavsordning, med Amethyst Street (Ametistgatan) längst i söder och Xenotime Street (Xenotimgatan) i norr. Alla "avenyer" är namngivna efter amerikanska städer och är uppradade i bokstavsordning, med Albany Avenue längst i öst (Västra Unionsvägen ej inräknat) och med Galveston Avenue längst i väst (Västra Unionsvägen ej inräknad)

GTA4-FullSize-Liberty-City

Klicka på bilden för att få upp stor karta.

Gator A-X Redigera

Amethyst Street - Ametistgatan

Barium Street - Bariumgatan

Calcium Street - Kalciumgatan

Diamond Street - Diamantgatan

Emerald Street - Smaragdgatan

Feldspar Street - Fältspatgatan

Garnet Street - Almandingatan

Hematite Street - Blodstensmalmsgatan

Iron Street - Järngatan

Jade Street - Jadegatan

Kunzite Street - Spodumengatan

Lorimar Street - Pektolitgatan

Manganese Street - Mangangatan

Nickel Street - Nickelgatan

Obsidian Street - Obsidiangatan

Pyrite Street - Järnsulfidgatan

Quartz Street - Kvartsgatan

Ruby Street - Rubingatan

Silicon Street - Kiselgatan

Topaz Street - Topasgatan

Uranium Street - Urangatan

Vauxite Street - Bauxitgatan

Wardite Street - Aluminiumfosfatgatan

Xenotime Street - Xenotimgatan

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.