FANDOM


Please see Wikia:Licensing for details of the licensing on this wiki.
Warning! Information below may be outdated or incorrect.

Det är förbjudet att publicera några anstötande bilder eller texter, med politiskt eller etniskt diskriminerande ursprung. Att bryta mot dessa regler kan resultera i en varning, omedelbar radering av texten/bilden, samt om det händer vid upprepade tillfällen även avstängning från sidan.


§1 Det är förbjudet att publicera upphovsrättsskyddat material, enl. Att göra det resulterar i ett minskat förtoende för GTA Svenska och dess underordningar. Påföljd för avvikelse från detta blir avstängning i mellan en och tre veckor, samt omedelbar radering av det upphovsrättsskyddade materialet.


§2 Det är förbjudet att skriva anstötliga texter med etniskt eller politiskt ursprung. Eftersom att GTA Svenska är en politiskt oberoende webbsida, så blir påföljden avstängning i mellan tre veckor och tre månader.


§3 Det är förbjudet att skriva något, enligt upphovsrättsreglerna, opassande i Shout-Box:en, eller på någon av diskussionssidorna. Att begå en sådan handling resulterar i först och främst en varning, medan om det anses som grovt, också avstängning i mellan en och två månader eller på livstid.


§4 Att radera en text som någon annan skrivit när man "edit"-ar en sida är strängeligen förbjudet. Att begå denna handling resulterar i en avstängning i mellan en och tre månader, beroende på gravheten i överträdelsen.


§5 Det är förbjudet att skicka anstötande meddelanden till, eller att hota en annan medlem på denna internetsida. Om detta skulle inträffa så resulterar det i omedelbar avstängning på livstid och det hela polisanmäls som olaga hot, som enligt Sveriges Rikes Lag kan straffas med böter eller fängelse i upp till ett år.


Kom ihåg att alla handlingar som är brott enligt Sveriges Rikes Lag, också kommer att polisanmälas alternativt upptäckas av polisen själv, så var vänlig följ dessa regler för allas trevnad. Tack!


/Med vänliga hälsningar

Fil969, Administratör och grundare av GTA Svenska

Sim007, vice Administratör

GeorgeW, Ansvarig för regler och förordningar