FANDOM


GTA IV Francis McReary-1-
Francis McReary är en karaktär i GTA IV. Francis är Liberty Citys vice Poliskommissionär (Deputy Police Commisioner) och han är medlem i Liberty Citys Poliskabinett. Francis föddes år 1957 i den irländska stadsdelen Purgatory i östra Algonquin. Niko presenteras för Francis av Manny Escuela och Francis hotar med att om inte Niko hjälper honom med att röja några personer ur vägen, så ska han berätta för LCPIA (Invandraverket) om Nikos sätt att ta sig till Amerika. Francis filosofi är "En procent i taget", och han säger varje gång när Niko har hjälpt honom att: "Nu har du gjort Liberty City en procent bättre". Att Francis gör allt för att minska brottsligheten beror på att Poliskommissionär (Police Commisioner), Mitt Fitzsimmons går i pension och Francis gör allt för att bli vald av borgmästare Ochoa till att bli få ta över hans plats. När Francis bror, Derrick McReary återvänder från Irland till Liberty City, så hotar Derrick med att gå till Polischefen och berätta om hans olagliga sätt att tysta brottslingar, så ordnar Francis ett möte mellan de båda utanför tingshuset, där Niko via en bygghiss når taket på byggnaden, för att sedan välja om man vill döda Derrick eller Francis. Om man dödar Derrick så får man förmånen att man kan ringa Francis när som helst under spelet för att bli av med sin efterlysningsgrad (dock endast en gång per spelad halvtimma). Om man dödar Francis så får man dock ingen förmån.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.