GTA Svenska
Advertisement

Francis International Airport är "Liberty City's Gateway to The World" ("Liberty Citys port mot världen"). Den är belägen i Dukes distrikt i Liberty City i Grand Theft Auto IV. Francis International finns även med i Grand Theft Auto III och Liberty City Stories.

Francis international är baserad på terminal 5 på J.F.K-flygplatsen i New York City. Den ligger på den östligaste delen av Dukes. Flygplatsen gränsar i norr, söder och öster av en namnlös vattenförekomst, Broker-Dukes Expressway till nordväst (Meadows Park), Tudor Street i väster (Willis), och Saratoga Avenue i väster (Beachwood City) .

Francis International Airport är Liberty City's största grannskap, landarealen räknad. Flygplatsen trafikeras mestadels av FlyUS och deras flotta av 747 Boeings, vilket verkar vara flygplatsens enda flygtrafik. Vid äntring av start-/landningsbanan, får spelaren en efterlysningsgrad på fyra stjärnor och en flotta av NOOSE Cruiser, FIB Buffalos och NOOSE Patriots som kommer att jaga och stoppa spelaren och avsluta hans "lidande".

Francis International.jpg

Inga flygplan är tillgängliga för spelaren att flyga med. Inga plan landar någonsin på flygplatsen, utan antingen flyger de runt i luften eller taxar de runt på taxibanorna och landningsbanorna. Det är omöjligt att stoppa ett plan som taxar; det prejar alla fordon från banorna utan att gå sönder.

Terminalen kan man inte gå in i, men genom en bugg kan man detta. Byggnaden var dock inte avsedd att kunna äntras, så därför har den ingen interiör.

Advertisement