FANDOM


FDLC, är Liberty Citys brandkår. Kåren har stationer på flera ställen runt om i staden. Brandkårens arbetsuppgifter är att släcka bränder, hjälpa till vid olyckor och liknande situationer för svåra för ambulanspersonalen. FDLC:s motto är "Feel the burn", "känn det brännas".

FIRETRUK t

En MLT V 24 Supercharged, FDLC:s brandfordon.