FANDOM


East Island City eller E.I.C. som det ofta förkortas, är ett grannskap i västra Dukes i Liberty City. Grannskapets östra gräns utgörs av den breda Dukes Boulevard och i norr så utgörs den av Harrison Street (Harrisongatan) som gränsar till Steinway vars huvudgata leder fram till East Borough Bridge. Grannskapet gränsar även till Meadows Park och Cerveza Heights.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.