FANDOM


The East Borough Bridge är en bro i Liberty City som kopplar ihop stadsdelarna Algonquin, Dukes och Bohan, samt grannskapet Charge Island. Bron går över stora delar av Charge Island och har en betaltull för se som passerar ut eller in i Dukes. Det finns två sätt att använda bron utan att betala: Antingen att köra rakt igenom betaltullen eller att ta av på avfartsrampen innan bron, och åka upp på den andra rampen på andra sidan tullen. Att köra genom tullen kostar $5, så det är inte värt att få en efterlysningsgrad på en stjärna.


KOSTNAD FÖR ATT KÖRA ÖVER BRON: $5

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.