FANDOM


The Dukes Bay Bridge är en bro belägen i norra Liberty City. Bron går från norr till söder och den kopplar ihop grannskapen Little Bay i Bohan och Steinway i Dukes. Bron är den längsta av stadens broar (om man inte räknar ihop alla tre delar av East Borough Bridge) och den går över sundet Dukes Bay. Bron är mycket omtyckt bland lokalbefolkningen, då den är en snabbare och finare väg mellan stadsdelarna än East Borough Bridge. Bron har bara två körfiler (en i varje körriktning) och det gör att det ofta är köer på bron, framförallt vid betaltullen på Dukes sida av bron. Betaltullen ligger belägen vid det södra brofästet beläget i Dukes och det är en avgift på $5 för att köra över bron. Bron nås i norr genom att köra på Sing Sing Avenue under Northern Expressway (Norra Expressleden) och i söder genom att köra av Dukes Boulevard (Hertigens Boulevard) ner på Dukes Drive (Hertigvägen).


KOSTNAD FÖR ATT KÖRA ÖVER BRON: $5

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.