FANDOM


Chinatown är ett grannskap i södra Algonquin. Det gränsar i norr till Emerald Street (Smaragdgatan) i Lower Easton, till väst mot Columbus Avenue i City Hall, i söder mot Calcium Street (Kalciumgatan) i The Exchange, och i öst mot Borlock Road (Norman Borlocks Gata) i Fishmarket South.

Chinatown är ett blandat bostads- och affärsgrannskap. Arkitekturellt är det den kinesiska arkitekturen som är genomgående för området, och den största etniska gruppen är asiatiska immigranter. Grannskapet är en arbetarklassområde, som står i skarp kontrast till de omkringliggande mer exklusiva områdena. Smala och höga tegelbyggnader med orientaliska utsmyckningar kantar grannskapets gator. Majoriteten av affärsrörelserna är kinesägda och de inriktar sig mest på speceri-, import- och restaurangverksamhet och textilarbeten.

Bild 23

Stadsdelens huvudgata Diamond Street (Diamantgatan) som går fram till Broker Bridge.

I en källare i T-korsningen mellan Cavity Lane (Kavitetsvägen) och Bismarck Avenue ligger en illegal vapenhandel.China