FANDOM


BusGTAIV1

Liberty Citys transportmyndighet LTA använder sig av the Bus. Bussen tillverkas av företaget Brute. Bussen är grå och grön och har ofta reklam på sidorna. På dioderskylten där destinationen står så står det alltid "Liberty City". Huvudbusscentralen ligger under Algonquin-Dukes Expressway och stationen upptar hela kvarteret mellan Dukes Boulevard, Mohawk Avenue, Munsee Street, Brunner Street och Dillion Street (Diligensgatan). Andra viktigs busscentraler är hela Star Junctions torg, Alderneys färjeterminal och Bussstationen på Bus Lane (Bussvägen).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.