FANDOM


Broker Bridge är en av de största och mest trafikerade broarna i Liberty City. Bron är baserad på verklighetens Brooklyn Bridge i New York City och den kopplar ihop stadsdelarna Algonquin och Broker.
350px-Broker bridge close at sunset
Bron börjar vid Broker-Dukes Expressway nära Masterson Street (Mästergatan) i Grannskapet Hove Beach i Broker och den slutar när den går ihop med Diamond Street (Diamantgatan) i grannskapet Chinatown i Algonquin. Bron är den sydligaste bron som går över Humboldt River. Bron har fyra fordonsfiler (två i varje riktning) samt en upphöjd gångväg mellan körbanorna.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.