GTA Svenska
Advertisement
350px-Algonquin Bridge Large.jpg

Algonquin-bron är en av de viktigaste broarna i Liberty City. Den kopplar ihop stadsdelarna Broker och Algonquin och är baserad på Manhattan Bridge i New York City, fastän dess position mer liknar den hos Queensboro Bridge.

Position i Liberty City[]

Algonquin-bron korsar Humbolt River och kopplar ihop Downtown Broker och Easton på Algonquin. Bron går över Colony Island och brofästet på Algonquin-sidan ligger precis intill The Civilization Committee. Bron ligger norr om Broker Bridge och söder om Charge Island och East Borough Bridge

Trafik[]

Algonquin-bron består av en fyrafilig i öst och västgående riktning (två filer per riktning), den västgående, mot Algonquin gående körbanan är den mest trafikerade, medan den östgående körbanan är mindre (men dock kraftigt) trafikerad. Algonquin-bron markerar slutet på Kunzite Street (Spodumengatan) på Algonquin-sidan, och den slutar i Algonquin-Dukes Expressway på Broker-sidan. Under de två körfälten går en fyrfilig tunnelbanelinje, 3/8 Broker Line som på Algonquin-sidan kopplas ihop med A/J Algonquin Outer Line. Det finns också tre gångbanor, en liten på varje sida av bron samt en mellan körfälten.

Advertisement