GTA Svenska
Advertisement
200px-38.png

The Brooekr Line är en av LTA:s tunnelbanelinjer. Linjen betjänar stadsdelarna Broker och Dukes i Liberty City. The Linjen går nästan uteslutande som högbana över. Mellan Hove Beach Station och Schottler Station så går ett sidospår ner till en bangård med lokstallar. Mellan Huntington Street Station och Francis International Station, så går en T-korsning till den numera stängda Dukes Boulevard Station som endast var i betjäning i ett uppdrag i spelets början-


Stationer[]

Listade medurs (Linje 3):

För tåg på Linje 8: så sker påkopplingen mot Linje A.

Advertisement