FANDOM


Gwiazda (1)

W Grand Theft Auto: Vice City, oprócz wykonywania misji głównych, gracz może zająć się do wykonywaniem wyjątkowych skoków (ang. Unique Stunt Jumps). Wszystkich skoków do wykonania jest 36, ich zaliczenie jest niezbędne do ukończenia gry w 100%. Wyjątkowy skok zalicza się poprzez wybicie się z jednej z 36 wyznaczonych ramp oraz wylądowanie w określonym miejscu.

Za zaliczenie pierwszego skoku, gracz otrzymuje $100, za drugi $200 itd., aż do $3 500 za trzydziesty piąty skok. Za trzydziesty szósty skok gracz otrzyma $10 000 (łączny zysk ze skoków - $73 000).

Rozmieszczenie ramp do wyjątkowych skoków na mapie Vice City
Lista wyjątkowych skoków
#1 Ocean Bay Marina, rampa na drewnianym molo. #2 Ocean Bay Marina, rampa na drewnianym molo.
x: -321,028; y: -1276,589 x: -321,028; y: -1379,498
Wyjątkowy skok (VC - 1 - 3)
Położenie: jest to zwykła, drewniana rampa na końcu jednej z części molo. Wjazd od strony Pier 1.
Rozbieg: najlepiej jest go zacząć na "zakręcie" molo.
Lądowanie: należy przeskoczyć wodę.
Wyjątkowy skok (VC - 2 - 3)
Położenie: jest to drewniana rampa na południe od skoku #1.
Rozbieg: po wykonaniu skoku #1, należy przyspieszyć - inaczej wpadniemy do wody.
Lądowanie: należy przeskoczyć wodę.
Wyjątkowy skok (VC - 1 - 1)
Rozbieg
Wyjątkowy skok (VC - 1 - 2)
Wybicie
Wyjątkowy skok (VC - 1 - 4)
Lądowanie
Wyjątkowy skok (VC - 2 - 1)
Rozbieg
Wyjątkowy skok (VC - 2 - 2)
Wybicie
Wyjątkowy skok (VC - 2 - 4)
Lądowanie
#3 Ocean Beach, białe schody niedaleko Pay 'n' Spraya. #4 Ocean Beach, rampa na różowym budynku.
x: 7,435; y: -1245,895 x: 9,103; y: -1326,505
Wyjątkowy skok (VC - 3 - 3)
Położenie: są to białe schody, położone przy budynku na północny wschód od Pay 'n' Spraya.
Rozbieg: najlepiej jest go zacząć w alejce na północ od rampy.
Lądowanie: trzeba przeskoczyć zadaszony budynek i wylądować na różowym dachu.
Wyjątkowy skok (VC - 4 - 3)
Położenie: jest to rampa na dachu budynku, na którym lądujemy po skoku #3.
Rozbieg: po wykonaniu skoku #3, należy przyspieszyć i wybić się z rampy.
Lądowanie: należy dolecieć do budynku po drugiej stronie ulicy.
Wyjątkowy skok (VC - 3 - 1)
Rozbieg
Wyjątkowy skok (VC - 3 - 2)
Wybicie
Wyjątkowy skok (VC - 3 - 4)
Lądowanie
Wyjątkowy skok (VC - 4 - 1)
Rozbieg
Wyjątkowy skok (VC - 4 - 2)
Wybicie
Wyjątkowy skok (VC - 4 - 4)
Lądowanie
#5 Ocean Beach, dach parkingu przy Washington Mall. #6 Ocean Beach, dach na wsch. od Washington Mall.
x: 46,115; y: -964,415 x: 208,993; y: -963,672
Wyjątkowy skok (VC - 5 - 3)
Położenie: jest to rampa oznaczona strzałką, w południowo-wschodniej części parkingu.
Rozbieg: zacząć go należy na zachód od rampy.
Lądowanie: trzeba dolecieć na dach budynku na wschód od rampy.
Wyjątkowy skok (VC - 6 - 3)
Położenie: po wykonaniu skoku #5, wjeżdżamy na schody przed nami i skręcamy w lewo. Rampa położona jest w pn.-wsch. części dachu.
Rozbieg: zaczynamy go z zachodniej krawędzi dachu.
Lądowanie: należy dolecieć na dach budynku po drugiej stronie ulicy.
Wyjątkowy skok (VC - 5 - 1)
Rozbieg
Wyjątkowy skok (VC - 5 - 2)
Wybicie
Wyjątkowy skok (VC - 5 - 4)
Lądowanie
Wyjątkowy skok (VC - 6 - 1)
Rozbieg
Wyjątkowy skok (VC - 6 - 2)
Wybicie
Wyjątkowy skok (VC - 6 - 4)
Lądowanie
#7 Ocean Beach, dach parkingu wielopoziomowego. #8 Ocean Beach, alejka niedaleko hotelu Ocean View.
x: 110,481; y: -1230,6 x: 218,05; y: -1152
Wyjątkowy skok (VC - 7 - 3)
Położenie: jest to rampa, położona w południowo-zachodniej części ostatniego piętra parkingu.
Rozbieg: zacząć go należy na północ od rampy.
Lądowanie: trzeba dolecieć na dach budynku na południe od rampy.
Wyjątkowy skok (VC - 8 - 3)
Położenie: jest to sterta drewnianych palet, ułożona w alejce na północny zachód od hotelu Ocean View.
Rozbieg: zaczynamy go na południe od rampy, na wysokości hotelu.
Lądowanie: należy skoczyć na odległość kilkunastu metrów.
Wyjątkowy skok (VC - 7 - 1)
Rozbieg
Wyjątkowy skok (VC - 7 - 2)
Wybicie
Wyjątkowy skok (VC - 7 - 4)
Lądowanie
Wyjątkowy skok (VC - 8 - 1)
Rozbieg
Wyjątkowy skok (VC - 8 - 2)
Wybicie
Wyjątkowy skok (VC - 8 - 4)
Lądowanie
#9 Ocean Beach, alejka przy Ocean Drive. #10 Washington Beach, alejka za Teatro De Bell.
x: 259,056; y: -945,833 x: 370,79; y: -709,863
Wyjątkowy skok (VC - 9 - 3)
Położenie: jadąc na północ po wykonaniu skoku #8, natrafimy na kolejną stertę drewnianych palet.
Rozbieg: zacząć go należy na północ od rampy.
Lądowanie: trzeba przynajmniej przeskoczyć ulicę.
Wyjątkowy skok (VC - 10 - 3)
Położenie: wjeżdżając w alejkę przy Ocean Drive, jadąc od północy natrafimy na schody. Mijamy je - w alejce dalej natrafimy na kolejne.
Rozbieg: zacząć go należy na północ od rampy.
Lądowanie: należy dolecieć na dach budynku po drugiej stronie ulicy.
Wyjątkowy skok (VC - 9 - 1)
Rozbieg
Wyjątkowy skok (VC - 9 - 2)
Wybicie
Wyjątkowy skok (VC - 9 - 4)
Lądowanie
Wyjątkowy skok (VC - 10 - 1)
Rozbieg
Wyjątkowy skok (VC - 10 - 2)
Wybicie
Wyjątkowy skok (VC - 10 - 4)
Lądowanie
#11 Washington Beach, na wsch. od komisariatu policji. #12 Washington Beach, alejka na wsch. od komisariatu policji.
x: 461,589; y: -522,23 x: 454,105; y: -504,736
Wyjątkowy skok (VC - 11 - 3)
Położenie: wjeżdżając w alejkę przy Ocean Drive, jadąc od północy natrafimy na schody.
Rozbieg: zacząć go należy pod murkiem, oddzielającym plażę od ścieżki.
Lądowanie: trzeba wylądować pod budynkiem komisariatu.
Wyjątkowy skok (VC - 12 - 3)
Położenie: są to schody, leżące po drugiej stronie alejki od schodów do skoku #11.
Rozbieg: zacząć go należy przy wjeździe do alejki.
Lądowanie: należy dolecieć na dach budynku po drugiej stronie ulicy.
Wyjątkowy skok (VC - 11 - 1)
Rozbieg
Wyjątkowy skok (VC - 11 - 2)
Wybicie
Wyjątkowy skok (VC - 11 - 4)
Lądowanie
Wyjątkowy skok (VC - 12 - 1)
Rozbieg
Wyjątkowy skok (VC - 12 - 2)
Wybicie
Wyjątkowy skok (VC - 12 - 4)
Lądowanie
#13 Washington Beach, na pn.-wsch. od komisariatu policji. #14 Washington Beach, na północ od komisariatu policji.
x: 460,91; y: -383,362 x: 435,8542; y: -334,3212
Wyjątkowy skok (VC - 13 - 3)
Położenie: rampa znajduje się przy budynku, położonym na południe od punktu rozpoczęcia misji Plac zabaw PCJ.
Rozbieg: dobrze jest go zacząć na ulicy, biegnącej na północ do klubu Malibu.
Lądowanie: trzeba wylądować na budynku na południe od rampy lub na ulicy po prawej stronie.
Wyjątkowy skok (VC - 14 - 3)
Położenie: jest to rampa, położona na południe od wjazdu na most na drodze prowadzącej na wyspę Starfish.
Rozbieg: zacząć go należy przy wjeździe do alejki.
Lądowanie: wylądować należy pod trójkątnym kwietnikiem na skrzyżowaniu.
Wyjątkowy skok (VC - 13 - 1)
Rozbieg
Wyjątkowy skok (VC - 13 - 2)
Wybicie
Wyjątkowy skok (VC - 13 - 4)
Lądowanie
Wyjątkowy skok (VC - 14 - 1)
Rozbieg
Wyjątkowy skok (VC - 14 - 2)
Wybicie
Wyjątkowy skok (VC - 14 - 4)
Lądowanie
#15 Vice Point, na południe od klubu Malibu. #16 Washington Beach, na pd.-zach. od komisariatu policji.
x: 444,5; y: -118,4 x: 284,4732; y: -494,1143
Wyjątkowy skok (VC - 15 - 3)
Położenie: rampa znajduje się na południe od klubu Malibu.
Rozbieg: rozpoczynamy go na ogrodzonym placyku na wschód od rampy.
Lądowanie: trzeba wylądować po drugiej stronie kanału.
Wyjątkowy skok (VC - 16 - 3)
Położenie: jest to rampa, położona na południowy zachód od komisariatu policji.
Rozbieg: na skrzyżowaniu na południowy wschód od komisariatu.
Lądowanie: wylądować należy po drugiej stronie kanału.
Wyjątkowy skok (VC - 15 - 1)
Rozbieg
Wyjątkowy skok (VC - 15 - 2)
Wybicie
Wyjątkowy skok (VC - 15 - 4)
Lądowanie
Wyjątkowy skok (VC - 16 - 1)
Rozbieg
Wyjątkowy skok (VC - 16 - 2)
Wybicie
Wyjątkowy skok (VC - 16 - 4)
Lądowanie
#17 Washington Beach, na wschód od Bunch of Tools. #18 Washington Beach, na placu budowy.
x: 259,041; y: -480,608 x: 317,2051; y: -223,2012
Wyjątkowy skok (VC - 17 - 3)
Położenie: jest to piaszczysta rampa, na wschód od sklepu z narzędziami Bunch of Tools.
Rozbieg: rozpoczynamy go na drodze, prowadzącej na wyspę Starfish, potem skręcić na rampę.
Lądowanie: trzeba wylądować po drugiej stronie kanału.
Wyjątkowy skok (VC - 18 - 3)
Położenie: jest to stalowa belka na szczycie konstrukcji na placu budowy.
Rozbieg: rozpoczynamy go na początku belki.
Lądowanie: wylądować należy pod budynkiem na wprost rampy.
Wyjątkowy skok (VC - 17 - 1)
Rozbieg
Wyjątkowy skok (VC - 17 - 2)
Wybicie
Wyjątkowy skok (VC - 17 - 4)
Lądowanie
Wyjątkowy skok (VC - 18 - 1)
Rozbieg
Wyjątkowy skok (VC - 18 - 2)
Wybicie
Wyjątkowy skok (VC - 18 - 4)
Lądowanie
#19 Wyspa Prawn, dach budynku naprzeciw studia filmowego. #20 Wyspa Starfish, schody willi w pn. części wyspy.
x: 24,721; y: 897,801 x: 346,818; y: -290,741
Wyjątkowy skok (VC - 19 - 3)
Położenie: do rampy dostajemy się po dachach budynków; można na nie wjechać po rampie przy bocznej uliczce.
Rozbieg: zaczynamy go na wschodniej krawędzi dachu.
Lądowanie: należy dolecieć na teren studia filmowego.
Wyjątkowy skok (VC - 20 - 3)
Położenie: są to schody willi, położonej w północnej części wyspy, dostajemy się tam przez teren innej z willi.
Rozbieg: zaczynamy go na trawniku na zachód od schodów.
Lądowanie: trzeba wylądować na podwórku przy sąsiedniej willi.
Wyjątkowy skok (VC - 19 - 1)
Rozbieg
Wyjątkowy skok (VC - 19 - 2)
Wybicie
Wyjątkowy skok (VC - 19 - 4)
Lądowanie
Wyjątkowy skok (VC - 20 - 1)
Rozbieg
Wyjątkowy skok (VC - 20 - 2)
Wybicie
Wyjątkowy skok (VC - 20 - 4)
Lądowanie
#21 Downtown, okno wieżowca. #22 Downtown, dach szpitala.
x: -529,84; y: -830,062 x: -839,022; y: -1153,526
Wyjątkowy skok (VC - 21 - 3)
Położenie: do biura, z którego oddajemy skok, można się dostać przez windę. Ten i dwa kolejne skoki (#22 i #23) najlepiej jest zaliczyć podczas misji Reflektor.
Rozbieg: od drugiej strony biura.
Lądowanie: należy dolecieć we wnękę w sąsiednim budynku.
Wyjątkowy skok (VC - 22 - 3)
Położenie: jest to rampa, położona na dachu szpitala.
Rozbieg: zaczynamy go jak najdalej na południe.
Lądowanie: trzeba wylądować na dachu budynku po drugiej stronie ulicy.
Wyjątkowy skok (VC - 21 - 1)
Rozbieg
Wyjątkowy skok (VC - 21 - 2)
Wybicie
Wyjątkowy skok (VC - 21 - 4)
Lądowanie
Wyjątkowy skok (VC - 22 - 1)
Rozbieg
Wyjątkowy skok (VC - 22 - 2)
Wybicie
Wyjątkowy skok (VC - 22 - 4)
Lądowanie
#23 Downtown, budynek na północ od North Bridge. #24 Downtown, schody na południe od Ammu-Nation.
x: -312,447; y: 1109,196 x: -674,345; y: -1162,422
Wyjątkowy skok (VC - 23 - 3)
Położenie: rampa położona jest na dachu budynku, bezpośrednio przylegającego do wjazdu na North Bridge.
Rozbieg: od północnego końca dachu budynku.
Lądowanie: dolecieć trzeba na dach budynku z reflektorem.
Wyjątkowy skok (VC - 24 - 3)
Położenie: są to białe schody, położone przy budynku na południowy wschód od Ammu-Nation.
Rozbieg: powinno się go rozpocząć na wysokości komisariatu policji.
Lądowanie: trzeba wylądować na dachu budynku po drugiej stronie ulicy.
Wyjątkowy skok (VC - 23 - 1)
Rozbieg
Wyjątkowy skok (VC - 23 - 2)
Wybicie
Wyjątkowy skok (VC - 23 - 4)
Lądowanie
Wyjątkowy skok (VC - 24 - 1)
Rozbieg
Wyjątkowy skok (VC - 24 - 2)
Wybicie
Wyjątkowy skok (VC - 24 - 4)
Lądowanie
#25 Małe Haiti, dach w południowej części dzielnicy. #26 Małe Haiti, na południe od Taksówek Kaufmana.
x: -900,789; y: 260,804 x: -1011,583; y: -30,098
Wyjątkowy skok (VC - 25 - 3)
Położenie: rampa położona jest na dachu budynku, położonego na północ od miejsca rozpoczęcia misji Punkt kontrolny - Małe Haiti.
Rozbieg: zaczynamy go między budynkami na północ.
Lądowanie: wystarczy dolecieć na dach budynku na południe od rampy.
Wyjątkowy skok (VC - 26 - 3)
Położenie: jest to drewniana rampa, położona prosto na południe od firmy taksówkarskiej.
Rozbieg: zaczynamy go na ogrodzonym podwórku na północ od rampy. komisariatu policji.
Lądowanie: między budynkami po drugiej stronie ulicy.
Wyjątkowy skok (VC - 25 - 1)
Rozbieg
Wyjątkowy skok (VC - 25 - 2)
Wybicie
Wyjątkowy skok (VC - 25 - 4)
Lądowanie
Wyjątkowy skok (VC - 26 - 1)
Rozbieg
Wyjątkowy skok (VC - 26 - 2)
Wybicie
Wyjątkowy skok (VC - 26 - 4)
Lądowanie
#27 Małe Haiti, nad kanałem burzowym. #28 Mała Hawana, na dachu jednego z budynków.
x: -942,702; y: -114,506 x: -1041,895; y: -569,323
Wyjątkowy skok (VC - 27 - 3)
Położenie: rampa położona jest za zachodnim brzegu kanału burzowego, na wysokości Pay 'n' Spraya.
Rozbieg: zaczynamy go we wnęce między budynkami na zachód od rampy, a na północ od drukarni.
Lądowanie: wystarczy dolecieć pod Pay 'n' Spraya.
Wyjątkowy skok (VC - 28 - 3)
Położenie: rampa położona jest na dachu, na który wjeżdżamy w alejce za Little Havana Streetwear & Tattoo Parlour.
Rozbieg: zaczynamy go na północ od rampy.
Lądowanie: na dachu budynku po drugiej stronie ulicy.
Wyjątkowy skok (VC - 27 - 1)
Rozbieg
Wyjątkowy skok (VC - 27 - 2)
Wybicie
Wyjątkowy skok (VC - 27 - 4)
Lądowanie
Wyjątkowy skok (VC - 28 - 1)
Rozbieg
Wyjątkowy skok (VC - 28 - 2)
Wybicie
Wyjątkowy skok (VC - 28 - 4)
Lądowanie
#29 Lotnisko Escobar, nietypowa reklama przy terminalu A. #30 Lotnisko Escobar, schody na płycie lotniska.
x: 1352,695; y: -755,212 x: 1216,49; y: -911,833
Wyjątkowy skok (VC - 29 - 3)
Położenie: rampa jest częścią reklamy Vice Surf.
Rozbieg: zaczynamy go na parkingu na północ od rampy.
Lądowanie: należy dolecieć na dach terminalu A.
Wyjątkowy skok (VC - 30 - 3)
Położenie: rampa znajduje się w północno-wschodniej części płyty lotniska.
Lądowanie: na dachu budynku Vice City Transport Police.
Wyjątkowy skok (VC - 29 - 1)
Rozbieg
Wyjątkowy skok (VC - 29 - 2)
Wybicie
Wyjątkowy skok (VC - 29 - 4)
Lądowanie
Wyjątkowy skok (VC - 30 - 1)
Rozbieg
Wyjątkowy skok (VC - 30 - 2)
Wybicie
Wyjątkowy skok (VC - 30 - 4)
Lądowanie
#31 Lotnisko Escobar, schody na płycie lotniska. #32 Lotnisko Escobar, schody na płycie lotniska.
x: -1340,022; y: -998,257 x: -1551,685; y: -1075,674
Wyjątkowy skok (VC - 31 - 3)
Położenie: rampa jest położona na wschód od wschodniego tunelu dla pasażerów.
Lądowanie: po drugiej stronie tunelu.
Wyjątkowy skok (VC - 32 - 3)
Położenie: rampa jest położona na zachód od zachodniego tunelu dla pasażerów.
Lądowanie: po drugiej stronie tunelu.
Wyjątkowy skok (VC - 31 - 1)
Rozbieg
Wyjątkowy skok (VC - 31 - 2)
Wybicie
Wyjątkowy skok (VC - 31 - 4)
Lądowanie
Wyjątkowy skok (VC - 32 - 1)
Rozbieg
Wyjątkowy skok (VC - 32 - 2)
Wybicie
Wyjątkowy skok (VC - 32 - 4)
Lądowanie
#33 Lotnisko Escobar, schody na płycie lotniska. #34 Lotnisko Escobar, rampa na pn. końcu pasa startowego.
x: -1487,781; y: -1044,546 x: -1252,139; y: -1054,685
Wyjątkowy skok (VC - 33 - 3)
Położenie: rampa jest położona na wschód od zachodniego tunelu dla pasażerów.
Lądowanie: po drugiej stronie tunelu.
Wyjątkowy skok (VC - 34 - 3)
Położenie: rampa jest położona na północnym końcu drugiego co do długości pasa startowego lotniska, po jego lewej stronie.
Lądowanie: po drugiej stronie ogrodzenia.
Wyjątkowy skok (VC - 33 - 1)
Rozbieg
Wyjątkowy skok (VC - 33 - 2)
Wybicie
Wyjątkowy skok (VC - 33 - 4)
Lądowanie
Wyjątkowy skok (VC - 34 - 1)
Rozbieg
Wyjątkowy skok (VC - 34 - 2)
Wybicie
Wyjątkowy skok (VC - 34 - 4)
Lądowanie
#35 Lotnisko Escobar, rampa przy radarze lotniskowym. #36 Lotnisko Escobar, schody przy radarze lotniskowym.
x: -1553,337; y: -1230,952 x: -1595,712; y: -1272,881
Wyjątkowy skok (VC - 35 - 3)
Położenie: jest to żółta rampa, położona na północny wschód od radaru lotniskowego.
Lądowanie: po drugiej stronie radaru.
Wyjątkowy skok (VC - 36 - 3)
Położenie: są to schody, położone na południowy zachód od radaru lotniskowego.
Lądowanie: po drugiej stronie radaru.
Wyjątkowy skok (VC - 35 - 1)
Rozbieg
Wyjątkowy skok (VC - 35 - 2)
Wybicie
Wyjątkowy skok (VC - 35 - 4)
Lądowanie
Wyjątkowy skok (VC - 36 - 1)
Rozbieg
Wyjątkowy skok (VC - 36 - 2)
Wybicie
Wyjątkowy skok (VC - 36 - 4)
Lądowanie
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.