Grand Theft Auto Wiki (GTA Wiki)
Grand Theft Auto Wiki (GTA Wiki)

Disambig.svg Może chodziło Ci o inne postaci o tym imieniu?

Wade Johnson – postać występująca w Grand Theft Auto IV. Po misji Truck Hustle możemy u niego wykonywać misje Assassinations. Są one nam zlecane poprzez budkę telefoniczną, która znajduje się przy Odhner Avenue w Port Tudor w Alderney.

Historia[]

Wade urodził się w 1947 roku w Teksasie. Przeprowadził się on później do Liberty City. W 1967 roku został on aresztowany za uchylanie się od obowiązkowej służby wojskowej. Później w 1982 roku został ponownie aresztowany za posiadanie skradzionej własności.

Kartoteka[]

Nagłówek bazy LCPD (IV).png

NAZWISKO Johnson
IMIĘ Wade „The Fixer”
WIEK 61
MIEJSCE URODZENIA Teksas
POWIĄZANIA brak danych
REJESTR PRZEST. 1967 – Uchylanie się od służby wojskowej
1982 – Posiadanie skradzionej własności
ADNOTACJE Znany jako The Fixer.
Uważa się, że pracuje jako meliniarz dla skradzionej własności i pośrednik między wynajętymi mordercami a ich klientami gdzieś w Liberty City.

SURNAME Johnson
FIRST NAME Wade "The Fixer"
AGE 61
PLACE OF BIRTH Teksas
AFFILIATIONS N/A
CRYMINAL RECORD 1967 - Draft Resistance
1982 - Possession Stolen Property
NOTES AKA The Fixer.
Believed to be working as a fence for stolen property and a middleman between hitmen and their clients somewhere in Liberty City.