Grand Theft Auto Wiki (GTA Wiki)
Grand Theft Auto Wiki (GTA Wiki)

Tedium – dzielnica, położona w zachodniej części dystryktu Industrial w Anywhere City. Dzielnicy tej nie kontroluje żaden gang. Graniczy z Azeri Heights od północy, z Krimeą i Gonad od wschodu oraz z Sennorą od południa. Najważniejszą budowlą, znajdującą się na terenie Tedium, jest kościół Jesus Saves. Od nazwy dzielnicy swoją nazwę wzięły doki Tedium Docks.