FANDOM


Disambig Może chodziło Ci o inne postaci o tym imieniu?

Szalony Bob – postać epizodyczna, występująca w Grand Theft Auto I. Posiada sieć warsztatów pirotechnicznych, w których pojazdom zakładane są bomby. Na jego zlecenie protagonista pozbywa się Seymoura Reamera.