FANDOM


Gwiazda (1)
Szał zabijania (GTA1)

Gracz w chwilę po zaliczonym szale zabijania.

W Grand Theft Auto I, szały zabijania zawsze polegają na zdobyciu określonej liczby punktów w określonym czasie, liczonym w sekundach. Za wykonanie szału zabijania gracz otrzymuje nagrodę - dodatkowe życie lub nagrodę pieniężną. W tej grze, szały zabijania dzielą się na trzy kategorie:

  • pierwszy typ misji polega na zabraniu ze skrzynki określonej broni i zdobycie punktów za jej pomocą; amunicja do tej broni jest wówczas nieskończona;
  • drugi typ misji polega na zdobywaniu punktów poprzez rozjeżdżanie przechodniów, wysadzanie pojazdów i najeżdżanie na nie (dwa ostatnie sposoby zaliczenia są specjalne dla czołgu);
  • trzeci typ misji jest uruchamiany poprzez wejście do wyznaczonego pojazdu, w którym znajduje się maszyneria sterująca modelami samochodu; punkty zdobywane się poprzez detonację samochodzików.

Ogółem, w Grand Theft Auto I do wykonania jest 70 szałów zabijania.

Liberty City Edytuj

Gangsta Bang Edytuj

W tym scenariuszu, do wykonania jest 7 szałów zabijania; wszystkie należy wykonać z użyciem karabinu maszynowego.

Rozmieszczenie szałów zabijania na mapie Liberty City
Screen Lokalizacja i opis
Szał zabijania (Gangsta Bang - 1) Broń: karabin maszynowy Czynione szkody: $1 000 w 15 sekund Nagroda: $20 000
Współrzędne: 6, 1, 4
Przy czteropasmowej drodze w północno-zachodnim Hackenslash.
Szał zabijania (Gangsta Bang - 2) Broń: karabin maszynowy Czynione szkody: $1 000 w 15 sekund Nagroda: $20 000
Współrzędne: 70, 85, 4
Na chodniku przy drodze w południowo-zachodnim Fort Law.
Szał zabijania (Gangsta Bang - 3) Broń: karabin maszynowy Czynione szkody: $3 000 w 23 sekundy Nagroda: $30 000
Współrzędne: 158, 77, 4
W alejce między budynkami w południowym Island Heights.
Szał zabijania (Gangsta Bang - 4) Broń: karabin maszynowy Czynione szkody: $1 000 w 15 sekund Nagroda: $20 000
Współrzędne: 224, 103, 4
Na chodniku przy drodze w północnym Estoria.
Szał zabijania (Gangsta Bang - 5) Broń: karabin maszynowy Czynione szkody: $3 000 w 23 sekundy Nagroda: $30 000
Współrzędne: 224, 232, 4
Niedaleko budki telefonicznej, w alejce w południowo-wschodnim Kings.
Szał zabijania (Gangsta Bang - 6) Broń: karabin maszynowy Czynione szkody: $1 000 w 15 sekund Nagroda: $30 000
Współrzędne: 47, 214, 4
Na terenie otoczonym budynkami, w południowo-zachodnim Island City (wjazd od północy).
Szał zabijania (Gangsta Bang - 7) Broń: karabin maszynowy Czynione szkody: $3 000 w 23 sekundy Nagroda: $30 000
Współrzędne: 141, 208, 4
Przy dwupasmowej drodze w północnym Brocklyn.

Heist Almighty Edytuj

Podobnie, jak w poprzednim scenariuszu, do wykonania jest 7 szałów zabijania, wszystkie wymagają użycia karabinu maszynowego.

Rozmieszczenie szałów zabijania na mapie Liberty City
Screen Lokalizacja i opis
Szał zabijania (Heist Almighty - 1) Broń: karabin maszynowy Czynione szkody: $3 000 w 23 sekundy Nagroda: $20 000
Współrzędne: 138, 38, 4
Za budynkiem, w południowo-zachodniej części Eaglewood; wjazd znajduje się na północny zachód od skrzynki.
Szał zabijania (Heist Almighty - 2) Broń: karabin maszynowy Czynione szkody: $1 000 w 15 sekund Nagroda: $30 000
Współrzędne: 31, 52, 4
W północnym Guernsey City; wejście znajduje się na południe od niedaleko położonego mostu.
Szał zabijania (Heist Almighty - 3) Broń: karabin maszynowy Czynione szkody: $3 000 w 23 sekundy Nagroda: $30 000
Współrzędne: 118, 111, 4
Na chodniku przy granicy parku, w zachodniej części dzielnicy Park.
Szał zabijania (Heist Almighty - 4) Broń: karabin maszynowy Czynione szkody: $1 000 w 15 sekund Nagroda: $20 000
Współrzędne: 207, 25, 4
W północno-wschodnim Island View, na chodniku niedaleko wody.
Szał zabijania (Heist Almighty - 5) Broń: karabin maszynowy Czynione szkody: $1 000 w 15 sekund Nagroda: $30 000
Współrzędne: 174, 134, 4
Niedaleko wody, na zachód od budynku w zachodnim Estoria.
Szał zabijania (Heist Almighty - 6) Broń: karabin maszynowy Czynione szkody: $3 000 w 23 sekundy Nagroda: $20 000
Współrzędne: 195, 206, 4
W centralnym Kings, w narożniku dwóch budynków.
Szał zabijania (Heist Almighty - 7) Broń: karabin maszynowy Czynione szkody: $3 000 w 23 sekundy Nagroda: $30 000
Współrzędne: 115, 241, 4
W alejce między budynkami w południowo-wschodnim Tellberg.

San Andreas Edytuj

Mandarin Mayhem Edytuj

W tym scenariuszu do wykonania jest 12 szałów zabijania. Po raz pierwszy w grze, występują tu szały wymagające użycia modeli samochodu czy czołgu.

Rozmieszczenie szałów zabijania na mapie San Andreas
Screen Lokalizacja i opis
Szał zabijania (Mandarin Mayhem - 1) Pojazd: Love Wagon (Model samochodu) Czynione szkody: $5 000 w 120 sekund Nagroda: dodatkowe życie
Współrzędne: 22, 92, 5
Pojazd stoi na parkingu samochodowym w południowo-zachodnim Aye Valley.
Szał zabijania (Mandarin Mayhem - 2) Pojazd: Autobus Czynione szkody: $10 000 w 120 sekund Nagroda: dodatkowe życie
Współrzędne: 100, 155, 4
Pojazd stoi na chodniku, na południe od dwupasmowej drogi w południowo-wschodnim Chinatown.
Szał zabijania (Mandarin Mayhem - 3) Pojazd: Monster Bug Czynione szkody: $15 000 w 120 sekund Nagroda: dodatkowe życie
Współrzędne: 101, 14, 1
Pojazd stoi pod jednym z domów, przy dwupasmowej drodze w centralnym Richman.
Szał zabijania (Mandarin Mayhem - 4) Pojazd: Love Wagon (Model samochodu) Czynione szkody: $10 000 w 120 sekund Nagroda: dodatkowe życie
Współrzędne: 93, 53, 2
Pojazd znajduje się na parkingu samochodowym we wschodnim Wood Hill.
Szał zabijania (Mandarin Mayhem - 5) Pojazd: Czołg Czynione szkody: $5 000 w 120 sekund Nagroda: dodatkowe życie
Współrzędne: 243, 173, 5
Pojazd znajduje się w południowo-zachodnim Woodside. Aby się do niego dostać, należy przejechać na południe przez most na ośmiopasmowej drodze, skręcić w lewo i znaleźć przejście pod budynkiem. Idąc prosto, trafimy na wysepkę, na której jest tenże pojazd.
Szał zabijania (Mandarin Mayhem - 6) Pojazd: Czołg Czynione szkody: $10 000 w 120 sekund Nagroda: dodatkowe życie
Współrzędne: 91, 176, 4
Pojazd stoi na chodniku za budynkiem w zachodnim Sailors Wharf. Wjazd od strony północnej.
Szał zabijania (Mandarin Mayhem - 7) Broń: wyrzutnia rakiet Czynione szkody: $10 000 w 120 sekund Nagroda: dodatkowe życie
Współrzędne: 223, 14, 2
Na placu między budynkami w północnym Atlantic Heights, wjazd od strony wschodniej.
Szał zabijania (Mandarin Mayhem - 8) Broń: miotacz ognia Czynione szkody: $5 000 w 120 sekund Nagroda: dodatkowe życie
Współrzędne: 165, 138, 1
Na dachu budynku w północno-wschodnim Market, wejście po schodach od południa.
Szał zabijania (Mandarin Mayhem - 9) Broń: wyrzutnia rakiet Czynione szkody: $15 000 w 120 sekund Nagroda: dodatkowe życie
Współrzędne: 181, 43, 1
Na chodniku, przy czteropasmowej drodze w północnym Sunrise.
Szał zabijania (Mandarin Mayhem - 10) Broń: miotacz ognia Czynione szkody: $15 000 w 120 sekund Nagroda: dodatkowe życie
Współrzędne: 169, 78, 5
Na placu między budynkami w południowym Sunrise, wejście od strony północnej.
Szał zabijania (Mandarin Mayhem - 11) Broń: miotacz ognia Czynione szkody: $10 000 w 120 sekund Nagroda: dodatkowe życie
Współrzędne: 37, 201, 4
Na końcu najszerszego molo w północno-zachodnim Sunview.
Szał zabijania (Mandarin Mayhem - 12) Broń: wyrzutnia rakiet Czynione szkody: $5 000 w 120 sekund Nagroda: dodatkowe życie
Współrzędne: 129, 252, 4
Pod drzewem, przy dwupasmowej drodze w południowym Sunview.

Po ukończeniu wszystkich szałów zabijania, na dachu budynku w południowym Market pojawią się nagrody: 10 dodatkowych żyć, 9 zwiększeń mnożnika, przyspieszenie, kamizelka kuloodporna, łapówka dla glin, karabin maszynowy (20 nabojów), wyrzutnia rakiet (10 rakiet) i miotacz ognia (25 nabojów).

Szał zabijania (San Andreas - nagrody)

Nagrody za ukończenie szałów zabijania

Tequila Slammer Edytuj

Podobnie jak poprzednio, do wykonania jest 12 szałów zabijania.

Rozmieszczenie szałów zabijania na mapie San Andreas
Screen Lokalizacja i opis
Szał zabijania (Tequila Slammer - 1) Pojazd: Monster Bug Czynione szkody: $15 000 w 120 sekund Nagroda: dodatkowe życie
Współrzędne: 242, 51, 2
Pojazd stoi między drzewami, z dala od drogi we wschodnim Atlantic Heights.
Szał zabijania (Tequila Slammer - 2) Pojazd: Czołg Czynione szkody: $5 000 w 120 sekund Nagroda: dodatkowe życie
Współrzędne: 60, 189, 4
Pojazd stoi na terenie ogrodzonym siatką, w południowo-wschodniej Marinie. *
Szał zabijania (Tequila Slammer - 3) Pojazd: Czołg Czynione szkody: $10 000 w 120 sekund Nagroda: dodatkowe życie
Współrzędne: 190, 29, 2
Pojazd stoi w małej jaskini w południowo-wschodnim Richman. Wjazd od wschodu. *
Szał zabijania (Tequila Slammer - 4) Pojazd: Love Wagon (Model samochodu) Czynione szkody: $10 000 w 120 sekund Nagroda: dodatkowe życie
Współrzędne: 177, 238, 4
Pojazd znajduje się pod wiaduktem na dwupasmowej drodze w południowo-wschodnim Sunview.
Szał zabijania (Tequila Slammer - 5) Pojazd: Autobus Czynione szkody: $10 000 w 120 sekund Nagroda: dodatkowe życie
Współrzędne: 232, 156, 4
Pojazd znajduje się pod mostem na ośmiopasmowej drodze we wschodnim Woodside.
Szał zabijania (Tequila Slammer - 6) Pojazd: Love Wagon (Model samochodu) Czynione szkody: $5 000 w 120 sekund Nagroda: dodatkowe życie
Współrzędne: 183, 135, 4
Pojazd znajdziemy w alejce w zachodnim Woodside.
Szał zabijania (Tequila Slammer - 7) Broń: miotacz ognia Czynione szkody: $10 000 w 120 sekund Nagroda: dodatkowe życie
Współrzędne: 102, 150, 4
Przy drodze dwupasmowej we wschodnim Chinatown.
Szał zabijania (Tequila Slammer - 8) Broń: wyrzutnia rakiet Czynione szkody: $15 000 w 120 sekund Nagroda: dodatkowe życie
Współrzędne: 10, 97, 4
Pod dużym drzewem, niedaleko ośmiopasmowej drogi w północno-zachodnim Eaglewood.
Szał zabijania (Tequila Slammer - 9) Broń: miotacz ognia Czynione szkody: $5 000 w 120 sekund Nagroda: dodatkowe życie
Współrzędne: 168, 174, 4
Na końcu betonowego molo, niedaleko dźwigu we wschodnim Sailors Wharf.
Szał zabijania (Tequila Slammer - 10) Broń: miotacz ognia Czynione szkody: $15 000 w 120 sekund Nagroda: dodatkowe życie
Współrzędne: 122, 42, 1
Pod drzewem, na wschód od dwupasmowej drogi w północnym Soviet Hill.
Szał zabijania (Tequila Slammer - 11) Broń: wyrzutnia rakiet Czynione szkody: $5 000 w 120 sekund Nagroda: dodatkowe życie
Współrzędne: 239, 141, 2
Na dachu budynku we wschodnim Woodside. Wejście na dach znajduje się na wschód od północnego krańca czerwonego mostu.
Szał zabijania (Tequila Slammer - 12) Broń: wyrzutnia rakiet Czynione szkody: $10 000 w 120 sekund Nagroda: dodatkowe życie
Współrzędne: 246, 196, 1
Na dachu budynku w południowo-wschodnim Woodside. Wejście na dach znajduje się w jednym z przęseł mostu.

Tak jak w poprzednim scenariuszu, po ukończeniu wszystkich szałów zabijania na dachu budynku w południowym Market pojawią się nagrody.

Szał zabijania (San Andreas - nagrody)

Nagrody za ukończenie szałów zabijania

Vice City Edytuj

Bent Cop Blues Edytuj

Zasady szałów zabijania są podobne do zasad występujących w poprzednich scenariuszach. Jedyną zmianą jest to, że nagrodę gracz musi znaleźć na własną rękę, mieszcząc się w limicie czasowym. Jeżeli gracz nie zmieści się w limicie, nagroda zniknie. Do wykonania jest 15 szałów zabijania. Nagrodą jest za każdym razem dodatkowe życie.

Rozmieszczenie szałów zabijania na mapie Vice City
Szał zabijania Nagroda
Screen Lokalizacja i opis Lokalizacja i opis Screen
Szał zabijania (Bent Cop Blues - 1A) Pojazd: Czołg Czynione szkody: $5 000 w 100 sekund Limit czasowy: 90 sekund Szał zabijania (Bent Cop Blues - 1B)
Współrzędne: 248, 131, 4
Pojazd znajduje się w bazie wojskowej na wyspie w północno-wschodnim Banana Grove, do której można dostać się poprzez kładkę dla pieszych na północ od wyspy, w Vice Beach.
Współrzędne: 142, 241, 4
Nagroda znajduje się w dokach w południowym Felicity, na północ od dźwigu.
Szał zabijania (Bent Cop Blues - 2A) Pojazd: Czołg Czynione szkody: $25 000 w 80 sekund Limit czasowy: 110 sekund Szał zabijania (Bent Cop Blues - 2B)
Współrzędne: 30, 6, 4
Pojazd znajduje się w północno-zachodnim Miramire, na ogrodzonym terenie. Na teren ten można się dostać, skacząc tam motorem z rampy znajdującej się na wschód od tegoż terenu.
Współrzędne: 180, 39, 3
Nagroda znajduje się na kładce dla pieszych, biegnącej z Vice Beach do Vice Shores. Wejść tam da się tylko od strony Vice Beach.
Szał zabijania (Bent Cop Blues - 3A) Pojazd: Furgonetka dostawcza (Model samochodu) Czynione szkody: $9 000 w 80 sekund Limit czasowy: 95 sekund Szał zabijania (Bent Cop Blues - 3B)
Współrzędne: 114, 219, 4
Pojazd znajduje się obok torów kolejowych we wschodnim Richman Heights.
Współrzędne: 186, 66, 3
Nagroda znajduje się na jednym z mostów, biegnących z Vice Beach do Vice Shores.
Szał zabijania (Bent Cop Blues - 4A) Pojazd: Furgonetka dostawcza (Model samochodu) Czynione szkody: $3 000 w 80 sekund Limit czasowy: 125 sekund Szał zabijania (Bent Cop Blues - 4B)
Współrzędne: 231, 82, 4
Pojazd znajduje się na placu między budynkami w południowo-wschodnim Vice Beach. Wjazd od strony wschodniej.
Współrzędne: 12, 104, 4
Nagroda znajduje się na boisku w Little Dominica. Aby się tam dostać, należy wcześniej pozbyć się gangu stojącego przy wejściu na nie.
Szał zabijania (Bent Cop Blues - 5A) Pojazd: Furgonetka dostawcza (Model samochodu) Czynione szkody: $15 000 w 80 sekund Limit czasowy: 125 sekund Szał zabijania (Bent Cop Blues - 5B)
Współrzędne: 146, 24, 4
Pojazd znajduje się w alejce między budynkami w północnym Vice Shores.
Współrzędne: 157, 35, 3
Nagroda znajduje się na stacji kolejowej w Vice Shores. Aby się na nią dostać, należy użyć kładki dla pieszych, na którą wejście jest w Vice Beach.
Szał zabijania (Bent Cop Blues - 6A) Broń: miotacz ognia Czynione szkody: $150 000 w 100 sekund Limit czasowy: 100 sekund Szał zabijania (Bent Cop Blues - 6B)
Współrzędne: 146, 24, 4
Broń znajdziemy pod domem z czerwonym dachem, w północno-wschodnim Coral City.
Współrzędne: 230, 158, 2
Nagroda znajduje się na dachu szpitala w Banana Grove. Aby dostać się na dach, należy użyć schodów od strony północnej.
Szał zabijania (Bent Cop Blues - 7A) Broń: wyrzutnia rakiet Czynione szkody: $25 000 w 80 sekund Limit czasowy: 80 sekund Szał zabijania (Bent Cop Blues - 7B)
Współrzędne: 136, 210, 4
W alejce między budynkami, w południowo-zachodnim Felicity.
Współrzędne: 66, 26, 4
Nagroda znajduje się przed posterunkiem policji w południowym Miramire.
Szał zabijania (Bent Cop Blues - 8A) Broń: wyrzutnia rakiet Czynione szkody: $15 000 w 80 sekund Limit czasowy: 70 sekund Szał zabijania (Bent Cop Blues - 8B)
Współrzędne: 177, 189, 4
Obok wjazdu do stacji telewizyjnej we wschodnim Felicity.
Współrzędne: 188, 90, 3
Nagroda znajduje się na jednym z mostów z Vice Beach do Vice Shores.
Szał zabijania (Bent Cop Blues - 9A) Broń: wyrzutnia rakiet Czynione szkody: $35 000 w 80 sekund Limit czasowy: 100 sekund Szał zabijania (Bent Cop Blues - 9B)
Współrzędne: 83, 116, 4
W alejce między budynkami w północno-zachodnim Greek Heights.
Współrzędne: 199, 248, 4
Nagroda znajduje się przy jednym z basenów w południowym Banana Grove.
Szał zabijania (Bent Cop Blues - 10A) Broń: karabin maszynowy Czynione szkody: $70 000 w 100 sekund Limit czasowy: 80 sekund Szał zabijania (Bent Cop Blues - 10B)
Współrzędne: 2, 187, 4
Pod drzewem w zachodniej części cmentarza, w południowo-zachodnim Little Bogota.
Współrzędne: 225, 166, 4
Nagroda znajduje się przy szpitalu w Banana Grove.
Szał zabijania (Bent Cop Blues - 11A) Broń: miotacz ognia Czynione szkody: $30 000 w 100 sekund Limit czasowy: 80 sekund Szał zabijania (Bent Cop Blues - 11B)
Współrzędne: 20, 112, 4
Pod budynkiem w alejce w południowo-zachodnim Little Dominica.
Współrzędne: 225, 166, 4
Nagroda znajduje się na stacji kolejowej w północnym Banana Grove.
Szał zabijania (Bent Cop Blues - 12A) Broń: karabin maszynowy Czynione szkody: $30 000 w 100 sekund Limit czasowy: 90 sekund Szał zabijania (Bent Cop Blues - 12B)
Współrzędne: 4, 4, 4
Pod magazynem w północno-zachodnim Miramire. Magazyn ten jest najbardziej wysunięty na północny zachód.
Współrzędne: 177, 68, 4
Nagroda znajduje się przy dokach w Vice Shores.
Szał zabijania (Bent Cop Blues - 13A) Broń: wyrzutnia rakiet Czynione szkody: $5 000 w 80 sekund Limit czasowy: 105 sekund Szał zabijania (Bent Cop Blues - 13B)
Współrzędne: 68, 1, 4
Przy granicy miasta w północno-zachodnim Miramire.
Współrzędne: 106, 85, 1
Nagroda znajduje się na dachu posterunku policji w Coral City. Wejście na dach po schodach od strony północnej.
Szał zabijania (Bent Cop Blues - 14A) Broń: karabin maszynowy Czynione szkody: $10 000 w 100 sekund Limit czasowy: 90 sekund Szał zabijania (Bent Cop Blues - 14B)
Współrzędne: 120, 2, 4
Pod budynkiem przy granicy miasta w północno-wschodnim Miramire.
Współrzędne: 14, 172, 4
Nagroda znajduje się na parkingu samochodowym w Little Bogota.
Szał zabijania (Bent Cop Blues - 15A) Broń: karabin maszynowy Czynione szkody: $50 000 w 100 sekund Limit czasowy: 90 sekund Szał zabijania (Bent Cop Blues - 15B)
Współrzędne: 234, 20, 4
Pod budynkiem w północno-wschodnim Vice Beach.
Współrzędne: 245, 247, 4
Nagroda znajduje się przy basenach w południowym Banana Grove.

Za wykonanie wszystkich szałów zabijania, na boisku w Little Dominica pojawią się nagrody: 10 dodatkowych żyć, 9 zwiększeń mnożnika, przyspieszenie, kamizelka kuloodporna, łapówka dla glin, karabin maszynowy (20 naboi), wyrzutnia rakiet (5 rakiet) i miotacz ognia (10 naboi).

Szał zabijania (Vice City - nagrody)

Nagrody za ukończenie szałów zabijania

Rasta Blasta Edytuj

Zasady szałów zabijania są takie same, jak w poprzednim scenariuszu. Nagrodą jest za każdym razem dodatkowe życie. Do wykonania jest 17 szałów.

Rozmieszczenie szałów zabijania na mapie Vice City
Szał zabijania Nagroda
Screen Lokalizacja i opis Lokalizacja i opis Screen
Szał zabijania (Rasta Blasta - 1A) Pojazd: Czołg Czynione szkody: $5 000 w 100 sekund Limit czasowy: 70 sekund Szał zabijania (Rasta Blasta - 1B)
Współrzędne: 248, 131, 4
Pojazd znajduje się w bazie wojskowej na wyspie w północno-wschodnim Banana Grove, do której można dostać się poprzez kładkę dla pieszych na północ od wyspy, w Vice Beach.
Współrzędne: 73, 175, 4
Nagroda znajduje się przed posterunkiem policji w południowo-zachodnim Greek Heights.
Szał zabijania (Rasta Blasta - 2A) Pojazd: Furgonetka dostawcza (Model samochodu) Czynione szkody: $9 000 w 80 sekund Limit czasowy: 80 sekund Szał zabijania (Rasta Blasta - 2B)
Współrzędne: 202, 202, 4
Pojazd znajduje się na chodniku obok torów kolejowych w zachodnim Banana Grove.
Współrzędne: 228, 19, 4
Nagroda znajduje się przed posterunkiem policji w północnym Vice Beach.
Szał zabijania (Rasta Blasta - 3A) Pojazd: Furgonetka dostawcza (Model samochodu) Czynione szkody: $3 000 w 80 sekund Limit czasowy: 100 sekund Szał zabijania (Rasta Blasta - 3B)
Współrzędne: 1, 75, 4
Pojazd znajduje się za budynkiem przy zachodniej granicy miasta w zachodnim Little Dominica.
Współrzędne: 13, 236, 4
Nagroda znajduje się przed posterunkiem policji w południowo-zachodnim Richman Heights.
Szał zabijania (Rasta Blasta - 4A) Pojazd: Czołg Czynione szkody: $25 000 w 80 sekund Limit czasowy: 100 sekund Szał zabijania (Rasta Blasta - 4B)
Współrzędne: 30, 6, 4
Pojazd znajduje się w północno-zachodnim Miramire, na ogrodzonym terenie. Na teren ten można się dostać, skacząc tam motorem z rampy znajdującej się na wschód od tegoż terenu.
Współrzędne: 188, 108, 3
Nagroda znajduje się na jednym z mostów, biegnących z Vice Shores do Vice Beach.
Szał zabijania (Rasta Blasta - 5A) Pojazd: Furgonetka dostawcza (Model samochodu) Czynione szkody: $15 000 w 80 sekund Limit czasowy: 90 sekund Szał zabijania (Rasta Blasta - 5B)
Współrzędne: 121, 14, 4
Pojazd znajduje się w alejce między budynkami we wschodnim Miramire.
Współrzędne: 238, 133, 4
Nagroda znajduje się na terenie bazy wojskowej w Banana Grove. Aby się tam dostać, należy użyć kładki dla pieszych, rozpoczynającej się w Vice Beach.
Szał zabijania (Rasta Blasta - 6A) Broń: wyrzutnia rakiet Czynione szkody: $5 000 w 80 sekund Limit czasowy: 70 sekund Szał zabijania (Rasta Blasta - 6B)
Współrzędne: 230, 158, 2
Na dachu szpitala w północnym Banana Grove. Schody rozpoczynają się od strony północnej.
Współrzędne: 240, 112, 4
Nagroda znajduje się w dokach w Vice Beach.
Szał zabijania (Rasta Blasta - 7A) Broń: karabin maszynowy Czynione szkody: $50 000 w 100 sekund Limit czasowy: 80 sekund Szał zabijania (Rasta Blasta - 7B)
Współrzędne: 201, 212, 4
W rogu budynków w południowo-zachodnim Banana Grove.
Współrzędne: 187, 95, 3
Nagroda znajduje się na kładce dla pieszych, biegnącej z Vice Shores do Vice Beach.
Szał zabijania (Rasta Blasta - 8A) Broń: wyrzutnia rakiet Czynione szkody: $15 000 w 80 sekund Limit czasowy: 70 sekund Szał zabijania (Rasta Blasta - 8B)
Współrzędne: 170, 145, 4
Pod fioletowo-szarym budynkiem w północno-wschodnim Felicity.
Współrzędne: 69, 142, 3
Nagroda znajduje się na stacji kolejowej w zachodnim Greek Heights.
Szał zabijania (Rasta Blasta - 9A) Broń: miotacz ognia Czynione szkody: $210 000 w 100 sekund Limit czasowy: 70 sekund Szał zabijania (Rasta Blasta - 9B)
Współrzędne: 114, 114, 4
Pod niebiesko-szarym budynkiem w północno-wschodnim Greek Heights.
Współrzędne: 223, 124, 3
Nagroda znajduje się na moście z Banana Grove do Vice Beach.
Szał zabijania (Rasta Blasta - 10A) Broń: wyrzutnia rakiet Czynione szkody: $25 000 w 80 sekund Limit czasowy: 70 sekund Szał zabijania (Rasta Blasta - 10B)
Współrzędne: 68, 157, 4
Pod fioletowo-szarym budynkiem w zachodnim Greek Heights.
Współrzędne: 159, 84, 4
Nagroda znajduje się na terenie salonu samochodowego w Vice Shores.
Szał zabijania (Rasta Blasta - 11A) Broń: karabin maszynowy Czynione szkody: $30 000 w 100 sekund Limit czasowy: 70 sekund Szał zabijania (Rasta Blasta - 11B)
Współrzędne: 10, 50, 4
Pod niebiesko-żółtym budynkiem w północno-zachodnim Little Dominica.
Współrzędne: 142, 47, 4
Nagroda znajduje się przed budynkiem stacji telewizyjnej w Vice Shores.
Szał zabijania (Rasta Blasta - 12A) Broń: miotacz ognia Czynione szkody: $30 000 w 100 sekund Limit czasowy: 80 sekund Szał zabijania (Rasta Blasta - 12B)
Współrzędne: 46, 88, 4
Pod zielono-szarym budynkiem we wschodnim Little Dominica.
Współrzędne: 7, 182, 4
Nagroda znajduje się w południowo-zachodnim Little Bogota, na terenie cmentarza.
Szał zabijania (Rasta Blasta - 13A) Broń: karabin maszynowy Czynione szkody: $70 000 w 100 sekund Limit czasowy: 80 sekund Szał zabijania (Rasta Blasta - 13B)
Współrzędne: 66, 251, 4
Pod kremowo-niebieskim budynkiem w południowym Richman Heights.
Współrzędne: 228, 248, 4
Nagroda znajduje się przy jednym z basenów w południowym Banana Grove.
Szał zabijania (Rasta Blasta - 14A) Broń: wyrzutnia rakiet Czynione szkody: $35 000 w 80 sekund Limit czasowy: 70 sekund Szał zabijania (Rasta Blasta - 14B)
Współrzędne: 199, 29, 4
Obok torów kolejowych (na południe od ich zakrętu na zachód), przy plaży w północno-wschodnim Vice Beach.
Współrzędne: 176, 190, 4
Nagroda znajduje się przy stacji telewizyjnej w Felicity.
Szał zabijania (Rasta Blasta - 15A) Broń: miotacz ognia Czynione szkody: $90 000 w 100 sekund Limit czasowy: 85 sekund Szał zabijania (Rasta Blasta - 15B)
Współrzędne: 228, 82, 4
Na placu otoczonym budynkami w południowym Vice Beach. Wjazd od strony wschodniej.
Współrzędne: 133, 117, 4
Nagroda znajduje się w zachodniej części parku w Vice Shores.
Szał zabijania (Rasta Blasta - 16A) Broń: miotacz ognia Czynione szkody: $150 000 w 100 sekund Limit czasowy: 130 sekund Szał zabijania (Rasta Blasta - 16B)
Współrzędne: 155, 4, 4
Pod budynkiem z czerwonym dachem, obok placu w północnym Vice Shores.
Współrzędne: 38, 71, 2
Nagroda znajduje się na dachu szpitala w Little Dominica. Wejście na schody od strony północnej.
Szał zabijania (Rasta Blasta - 17A) Broń: karabin maszynowy Czynione szkody: $10 000 w 100 sekund Limit czasowy: 70 sekund Szał zabijania (Rasta Blasta - 17B)
Współrzędne: 174, 79, 4
Pod niebiesko-szarym budynkiem, znajdującym się we wschodnim Vice Shores.
Współrzędne: 101, 168, 4
Nagroda znajduje się przed szpitalem w Greek Heights.

Tak jak w poprzednim scenariuszu, po ukończeniu wszystkich szałów zabijania na boisku w Little Dominica pojawią się nagrody.

Szał zabijania (Vice City - nagrody)

Nagrody za ukończenie szałów zabijania

Ciekawostki Edytuj

  • Nagrody w czterech ostatnich scenariuszach (Mandarin Mayhem, Tequila Slammer, Bent Cop Blues i Rasta Blasta) układają się w napis "DMA" - jest to nawiązanie do firmy DMA Design, która wyprodukowała grę.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.