Grand Theft Auto Wiki (GTA Wiki)
Grand Theft Auto Wiki (GTA Wiki)

Rurobomba (ang. Pipe Bomb) – broń miotana pojawiająca się w Grand Theft Auto IV: The Lost and Damned i Grand Theft Auto V.

W GTA TLaD jej działanie jest bardzo podobne do działania granatu – rzucamy ją w pożądane miejsce. Od granatu różni się mocą – rurobomba jest od niego wiele mocniejsza, co czyni ją idealną bronią do wysadzania opancerzonych pojazdów i likwidowania większych grupek ludzi.

W GTA V zaś ładunek ma praktycznie taki sam wygląd i działanie, jednak po wybuchu w porównaniu do wcześniejszej części zostawia ogień na podłożu.

Występowanie[]

The Lost and Damned

GTA V

  • Może zostać zakupiona w Ammu-Nation za $500 za sztukę.

Galeria[]

Wygląd broni[]

Ikony z HUD-a[]