FANDOM


Na tej stronie znajdują się zalecenia edycyjne dotyczące edycji stron na Grand Theft Auto Wiki.

Wstęp artykułu Edytuj

Z wyjątkiem tworzenia artykułów o pojęciach bardziej ogólnych (np. Ukryte paczki w GTA III), na samym wstępie piszemy wytłuszczony tytuł artykułu. Po tytule (i jego ewentualnym rozwinięciu) umieszczamy półpauzę (–). Znak ten jest dostępny poprzez skorzystanie z kombinacji Alt+0150 lub skorzystanie z narzędzi edycyjnych (jest to pierwszy znak w linijce "Symbole").

Przykładowe, poprawne stylistycznie wstępy:

Konwojent – piąta misja w Grand Theft Auto III, którą zleca nam Donald Love.

Klub (ang. Club) – dwudrzwiowy hatchback występujący w Grand Theft Auto: San Andreas.

Ogólne zalecenia Edytuj

Zalecenia ogólne Edytuj

 • Piszemy z zachowaniem neutralnego punktu widzenia, a opisywane wydarzenia opisujemy obiektywnie; unikamy więc wyrażeń:
  • xxx jest złym bohaterem
  • Moim zdaniem...
  • Według mnie...
  • niestety i na szczęście
 • Dopuszczalne jest nieobiektywne pisanie solucji w artykułach opisujących misje, jednak w granicach rozsądku.
 • Pamiętajmy o tym, że Dominikana to nie Dominika. Niektóre postacie (m.in. Teddy Benavidez czy rodzina Vance'ów) pochodzą z Dominikany, a więc są Dominikanami, a ich narodowość jest dominikańska. Gdyby jednak jakaś postać pochodziła z Dominiki, byłaby Dominikańczykiem i byłaby narodowości dominickiej.

Nazywanie postaci Edytuj

 • Jeśli znane jest pełne imię i nazwisko postaci, tworząc artykuły i pliki z nim związane, korzystamy z pełnego imienia i nazwiska, nawet jeśli przez większość czasu używa się tylko pseudonimu (Lance Wilson, nie: Ryder)
 • Jeśli postać korzysta ze zdrobnienia imienia oraz nazwiska, zamiast pełnego imienia korzystamy ze zdrobnienia (Tommy Vercetti, nie: Thomas Vercetti; Toni Cipriani, nie: Antonio Cipriani).

Kwestie językowe i typograficzne Edytuj

Zobacz więcej w osobnym artykule: Pomoc:Odmiana nazw własnych.
 • Przed znakami interpunkcyjnymi takimi jak: kropka (.), przecinek (,), wykrzyknik (!), znak zapytania (?), dwukropek (:), średnik (;), nie stawiamy spacji; stosujemy ją za to po tych znakach.
 • Przed cudzysłowem i nawiasem otwierającym wypowiedź ((, [) i po ich zamykających odpowiednikach (), ]) stawiamy spację, nie czynimy jednak tego po znaku otwierającym i przed zamykającym (spacje stawiamy tylko "na zewnątrz" wypowiedzi).
 • We wstępie artykułu (po wytłuszczonym tytule i ewentualnym jego rozwinięciu, jak wyżej podano) stosować myślnik w formie półpauzy (), z obu stron oddzielony pojedynczą spacją.

Liczby Edytuj

 • Duże liczby grupujemy za pomocą spacji lub spacji nierozdzielającej (12 500 000).
 • Separatorem dziesiętnym jest przecinek (,).
 • Chcąc zapisać liczebnik porządkowy przy pomocy cyfr, należy po nim postawić kropkę (2. miejsce, 5. poziom).
  • Wyjątek: zapis dat (11 września, nie: 11. września).
 • Chcąc połączyć zapis liczbowo-słowny, korzystamy z dywizu (łącznika, -, dostępny z poziomu klawiatury). Niedopuszczalne są formy 6-o ktotnie, 6-io krotnie czy 6-cio ktornie. Jedyną poprawą formą zapisu (pomijając zapis słowny) jest 6-krotnie.
 • Symbol dolara (ew. funta w przypadku dodatków London) umieszczamy przed kwotą i nie następuje po nim spacja ($40 000, £100 000).

Daty Edytuj

 • Dopóki na Grand Theft Auto Wiki nie powstanie większa baza artykułów opisujących daty, do tychże nie tworzymy linków.
 • Po liczbie oznaczającej rok albo piszemy wyraz "rok" (odmieniony przez odpowiedni przypadek), albo pomijamy ten wyraz w ogóle. Nie stosujemy skrótu "r.".

Linki Edytuj

 • Odnośniki linkujące do artykułów wewnątrz Grand Theft Auto Wiki powinny być odnośnikami wewnętrznymi (tworzonymi przy użyciu dwóch nawiasów kwadratowych). W szczególnych przypadkach, gdy mamy do czynienia z bardziej zaawansowanymi linkami (nieużywanych w normalnych artykułach) można stworzyć link zewnętrzny.
 • Spacje przed linkiem i po nim umieszczamy "na zewnątrz" linku: Podchodzi [[Tommy Vercetti]] i mówi.....
 • Nie umieszczamy dwóch linków bezpośrednio koło siebie (nie: W czasie [[Wymiana|ostatniej misji]] [[Claude]] pokonuje Catalinę.). W takich przypadkach powinno się zmienić szyk zdania tak, aby dwa linki były oddzielone od siebie innymi wyrazami lub przynajmniej przecinkiem ([[Claude]], w czasie [[Wymiana|ostatniej misji]], pokonuje Catalinę.) albo pomijamy jeden z odnośników.
 • W infoboxie linkujemy niemal wszystko, co jest możliwe. W części właściwej artykułu generalnie jedno hasło linkujemy tylko raz. W dłuższych artykułach można linkować parę razy. Linkujemy również imię i nazwisko lub pseudonim postaci występujący po raz pierwszy w szablonie {{Scenariusz}}.

Przypisy Edytuj

 • Obecnie na Grand Theft Auto Wiki nie ma podziału przypisów na odnośniki bibliograficzne i przypisy ogólne. Nie ma więc potrzeb grupowania przypisów tak, jak ma to miejsce na Wikipedii.
 • Przypis, który odwołuje się do całego zdania lub jego fragmentu umieszczamy przed kropką (lub innym znaku interpunkcyjnym kończącym wypowiedź), chyba, że całe wypowiedzenie, łącznie z kropką, jest przedmiotem przypisu (praktycznie ma to miejsce tylko i wyłącznie przy odnoszeniu się do pliku american.gxt, gdy w tekście głównym cytujemy zawartość wpisu, a w przypisie umieszczamy lokalizację wpisu w tym pliku).
 • Zdanie lub równoważnik zdania będący treścią przypisu zawsze zaczynamy wielką literą i kończymy kropką (albo wykrzyknikiem, albo znakiem zapytania, jeśli konkretny przypis tego wymaga).

Inne kwestie Edytuj

 • Tytuły misji wyróżniamy kursywą. Nie stosujemy jednak kursywy ani w pierwszych słowach artykułu opisujących daną misję, ani w tytule infoboxu (w pierwszym przypadku stosujemy wytłuszczenie, a w drugim — nie robimy nic).
 • Unikamy pisania wyrazu "gra" odmienionego przez wszystkie przypadki:
  • Nie piszemy tego wyrazu we wstępie artykułu ((...)misja w Grand Theft Auto: Vice City(...); nie: (...)misja w grze Grand Theft Auto: Vice City(...)).
  • Nie piszemy tego wyrazu w połączeniu z pojedynczo wymienionymi grami z serii.
  • Można pisać ten wyraz w przypadku użycia konstrukcji typu ostatnia misja w grze, w tej grze występuje jednak pod nazwą...
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.