FANDOM


Gwiazda (1)
Pieniądze (IV - 2)

Pick-up pieniędzy w GTA IV

Pieniądze (SA)

Plik pieniędzy z GTA: SA

Pieniądze są integralną częścią każdej gry z serii Grand Theft Auto. W każdej odsłonie pełnią różne, mniej lub bardziej ważne role. Ilość posiadanych przez gracza pieniędzy jest wyświetlana w HUD-zie[1]. Głównym sposobem na zarabianie pieniędzy jest wykonywanie misji, gracz jednak może zdobywać środki innymi sposobami.

W pierwszych częściach serii pieniądze są wymagane tylko do odblokowywania kolejnych scenariuszy i miast, jest mało innych sposobów na ich wydawanie. Zmieniło się to w uniwersum 3D, gdzie można kupować przedmioty, bronie itp.

Akcja większości gier z serii rozgrywa się w Stanach Zjednoczonych, dlatego też walutą używaną w grach jest dolar amerykański. Wyjątkami od tej reguły są dodatki do pierwszej gry z serii (London, 1969 i 1961), gdzie akcja rozgrywa się w Wielkiej Brytanii. Walutą w tych dodatkach jest funt szterling.

Należy również zauważyć, że pieniądze w serii pojawiają się tylko w formie grubych stosów banknotów, pojedyncze banknoty pojawiają się bardzo rzadko. Monety jeszcze nie wystąpiły (jednak podczas kupowania jedzenia lub picia z automatów protagoniści wrzucają monety do maszyn, choć te monety są niewidoczne).

Uniwersum 2D Edytuj

Grand Theft Auto Edytuj

W pierwszej części serii głównym celem zarabiania pieniędzy było odblokowywanie kolejnych części miasta. Zebranie w danym scenariuszu odpowiedniej ilości gotówki powoduje wyświetlenie się na ekranie obok żółtej strzałki strzałki koloru czerwonego, prowadzącej do kontaktu/miejsca umożliwiającego zakończenie scenariusza.

Ilość gotówki wymagana do ukończenia poszczególnych scenariuszy

Scenariusz Ilość gotówki
Gangsta Bang $1 000 000
Heist Almighty $2 000 000
Mandarin Mayhem $2 000 000
Tequila Slammer $3 000 000
Bent Cop Blues $3 000 000
Rasta Blasta $5 000 000

Głównym sposobem na zarabianie pieniędzy jest wykonywanie wszelkiego rodzaju misji. Gwarantuje to dużą wypłatę, ale jest jednym z ryzykowniejszych sposobów na zdobywanie gotówki – gracz ma ograniczoną ilość żyć, a wyczerpanie ich limitu powoduje koniec gry. W przypadku misji gracz otrzymuje gotówkę nie tylko po zakończeniu zadania, ale również w jego trakcie. Ilość pieniędzy, którą można zarobić podczas misji zawiera się w przedziale od 20-30 do 120-130 tysięcy dolarów.

Do innych sposobów na zarabianie zalicza się wykonywanie szałów zabijania. Na czas trwania szału gracz otrzymuje nieograniczoną ilość amunicji do określonej broni, co pozwala na zarobienie dużej ilości pieniędzy, w pierwszych dwóch scenariuszach gry (Gangsta Bang i Heist Almighty) za wykonanie szału można dodatkowo otrzymać nagrodę w wysokości $20 000 lub $30 000.

Pieniądze można również zarabiać, sprzedając kradzione pojazdy przy dźwigu w dokach miast. Ilość gotówki, którą gracz otrzyma za pojazd, uzależniona jest od rodzaju pojazdu oraz jego stanu i wynosi od $2 000 do $12 000.

Mniej znanym sposobem na zarabianie pieniędzy są również szalone premie kaskaderskie w wysokości $50 000 oraz bonusy, które można otrzymywać za wykonywanie określonych działań w grze.

Lista bonusów

Nazwa bonusu Wartość pieniężna
Gouranga! $25 000
Premia dla psychopatycznego drania! $25 000
Premia koszarowa! $30 000
Premia za ilość ofiar! $25 000
Premia za niepotrzebną przemoc! $25 000[2]

Gracz może również otrzymać mniejsze sumy pieniędzy za różne przestępstwa, wymienione w tabeli poniżej.

Nagroda Wymagane czynności
$10 stłuczka między pojazdem gracza a innym pojazdem
strzał w pojazd za pomocą pistoletu, karabinu maszynowego bądź miotacza ognia
$50 kradzież autobusu
$100 kradzież dowolnego pojazdu przez wyciągnięcie z niego kierowcy (prócz wozu patrolowego, straży pożarnej i ambulansu)
przejęcie kontroli nad pociągiem
zniszczenie dowolnego pojazdu (prócz wyżej wymienionych)
rozjechanie przechodnia
$150 kradzież straży pożarnej
podczas wybuchu pojazdu po zniszczeniu go za pomocą pistoletu bądź karabinu maszynowego
$200 zabójstwo pieszego za pomocą pistoletu bądź karabinu maszynowego
kradzież ambulansu
$250 kradzież limuzyny
$300 śmierć pieszego w wybuchu pojazdu[3]
zabójstwo pieszego za pomocą wyrzutni rakiet
podpalenie pieszego podczas wybuchu rakiety z wyrzutni rakiet
zniszczenie wozu patrolowego, straży pożarnej lub ambulansu
$600 jednoczesne podpalenie i śmierć pieszego w wybuchu rakiety z wyrzutni rakiet
$700 rozjechanie kierowcy jego własnym samochodem po kradzieży
$1 000 podpalenie pieszego miotaczem ognia
śmierć pieszego na torach kolejowych
rozjechanie pieszego przez wóz patrolowy
$2 000 rozjechanie policjanta
zabójstwo policjanta za pomocą pistoletu lub karabinu maszynowego
$3 000 śmierć policjanta w wybuchu pojazdu
zabójstwo policjanta za pomocą wyrzutni rakiet
podpalenie policjanta podczas wybuchu pojazdu
$6 000 jednoczesne podpalenie i śmierć policjanta w wybuchu rakiety z wyrzutni rakiet
$10 000 podpalenie policjanta miotaczem ognia
śmierć policjanta na torach kolejowych

Wymienione w tabelce przestępstwa (prócz kradzieży pojazdów i ich uszkadzania, czyli stłuczek i ostrzeliwania) można popełniać w trybie combo. Wtedy, każde kolejne przestępstwo zostanie nagrodzone dwukrotnie większą nagrodą pieniężną od poprzedniego. W przypadku bardzo długich łańcuchów przestępstw może to prowadzić do bardzo wysokich nagród, przekraczających milion dolarów.

Innym sposobem na zwiększanie ilości pieniędzy jest zbieranie mnożników. Przez mnożnik przemnażana jest podstawowa wartość nagrody za dany czyn i przyznawana graczowi. Mając np. mnożnik x14, za podpalenie policjanta miotaczem ognia gracz otrzyma $140 000. Za misję, za którą nagroda wynosi $80 000, gracz otrzyma $1 120 000 itp.

Pieniądze można wydawać w warsztatach Auto w celu przemalowania samochodu aby został naprawiony lub pozbyć się złej sławy.

Dodatki London Edytuj

W dodatkach London, 1969 i 1961 niewiele się zmieniło w porównaniu z pierwszą częścią serii. Używana jest inna waluta - funt szterling, poza tym większość rzeczy pozostała ta sama.

Ilość gotówki wymagana do ukończenia poszczególnych scenariuszy

Scenariusz Ilość gotówki
Pozostaną złodziejami £0
Ci cholerni modsi £100 000
Uśmiech z Chelsea £200 000
Zabójcza pewność £300 000
When We Were Very Small £100 000

Jedną z największych różnic jest zmniejszenie ilości pieniędzy otrzymywanej za misje, przestępstwa itp. Generalnie wszystko jest warte 10 razy mniej (np. uszkodzenie pojazdu warte jest £1). W porównaniu z pierwszą częścią serii, mniej jest sposobów na zarabianie pieniędzy. Usunięto wszystkie bonusy poza jednym, przemianowanym na Keep London Tidy!, wartym £2 500.

GTA 2 Edytuj

Podstawowe cele zbierania pieniędzy i sposoby na to pozostały niezmienione. Wciąż najlepszym sposobem na zarabianie gotówki jest wykonywanie misji; w tej części serii, otrzymuje się za nie zawsze tyle samo pieniędzy, w zależności od koloru budki telefonicznej przy której rozpoczyna się zlecenie oraz części miasta w której znajduje się gracz. Jest to od $20 000 za misję przy zielonej budce w Downtown do $80 000 za misję przy budce czerwonej w Industrial.

Za wykonywanie szałów zabijania gracz już nie otrzymuje pieniędzy, za zgniatanie samochodów, które zastąpiło sprzedaż ich w dokach, otrzymuje się również nagrody rzeczowe. Zwiększono za to liczbę bonusów.

Lista bonusów

Nazwa bonusu Wartość pieniężna
Accuracy Bonus! $5 000
Back-To-Front Bonus! $1 000
Car Jacka! $10 000
Cop Killa! $5 000
Elvis Has Left The Building! $32 000
Expeditious Execution! $100 000
Genocide! $30 000
Grand Theft Auto! $30 000
Insane Stunt Bonus! $1 000
Medical Emergency! $10 000
Wipe Out! $50 000

Pojawiło się jednak kilka nowych rodzajów miejsc w których możemy wydać część zarobionej gotówki: należą do nich m.in. kościoły Jesus Saves, w których można dokonać zapisu gry (za $50 000), czy warsztaty (Max Paynt, Hell Oil, Smith & Heston's, Red Army Surplus i Gold Mines), w których można naprawiać samochód, pozbywać się policji lub kupować ulepszenia do pojazdu.

Gracz wciąż może otrzymywać mniejsze sumy pieniędzy za różne przestępstwa, wymienione w tabeli poniżej.

Nagroda Wymagane czynności
$1 strzał w pojazd za pomocą pistoletu, karabinu maszynowego, miotacza ognia, ElectroGuna, Silenced S-Uzi Machine Guna lub Dual Pistola
słaba stłuczka z innym pojazdem
$5 strzał w pojazd z Shotguna[4]
$10 rozjechanie przechodnia
średnia stłuczka z innym pojazdem
$20 zabicie przechodnia bronią palną lub rzucaną
zabicie członka służb specjalnych/policjanta/gangstera za pomocą wyrzutni rakiet, koktajlu Mołotowa lub granatu
$25 rozjechanie gangstera
$50 zabicie gangstera (te same warunki jak służby policyjne)
$100 rozjechanie policjanta
duża stłuczka z innym pojazdem
$150 rozjechanie agenta SWAT-u
$200 zabicie policjanta za pomocą dowolnej broni prócz wyrzutni rakiet, koktajlu Mołotowa lub granatu
rozjechanie agenta służb specjalnych
$250 rozjechanie żołnierza
$300 zabicie agenta SWAT-u (te same warunki jak inne służby)
$400 zabicie agenta służb specjalnych (te same warunki jak inne służby)
$500 zabicie żołnierza (te same warunki jak inne służby)

W grze tak samo, jak w pierwszej części serii, pojawił się tryb combo za przestępstwa popełniane jedno po drugim. Jest on wyliczany w inny sposób: przykładowo, za zabicie pierwszego żołnierza gracz otrzyma $500, drugiego $1 000, trzeciego $1 500, czwartego $2 000, piątego i kolejnych $2 500. Zapobiega to uzyskiwaniu kwot powyżej miliona dolarów po zabiciu np. 40-50 żołnierzy z rzędu, co pod wpływem nieśmiertelności jest bardzo łatwe. Z pierwszej części serii powrócił również mnożnik i pełni taką samą funkcję.

W tabeli powyżej nie ujęto stawek za kradzież lub zniszczenie samochodu, gdyż są one różne dla różnych modeli. Podano je w poniższej tabeli:

Stawka za
kradzież
Stawka za
zniszczenie
Modele pojazdów
$5 $25 Land Roamer
$10 $50 Bug, Dementia, Panto
$15 $75 Pickup
$20 $100 TV Van, U-Jerk Truck, Van
$25 $125 G4 Bank Van
$30 $150 Armed Land Roamer, Big Bug, Hot Dog Van, Ice-Cream Van, Karma Bus, Pacifier, Tow Truck
$40 $200 Beamer, Garbage Truck, Truck Cab, Truck Cab SX
$50 $250 A-Type, Aniston BD4, Arachnid, B-Type, Bulwark, Dementia Limousine, Eddy, Furore GT, Hachura, Jagular XK, Jefferson, Maurice, Medicar, Miara, Michelli Roadster, Minx, Morton, Romero, Rumbler, Schmidt, Shark, Sports Limousine, Spritzer, Stinger, Stretch Limousine, T-Rex, Taxi, Taxi Xpress, Trance-Am, Wellard, Z-Type
$60 $300 Benson, Bus, Container, Cop Car, Fire Truck, GT-A1, Meteor
$70 $350 Special Agent Car, Transporter
$80 $400 Tanker
$90 $450 Box Truck, SWAT Van
$95 $475 Tank
$200 $1 000 Train (za każdy wagon)

Uniwersum 3D Edytuj

Grand Theft Auto III Edytuj

W tej grze, jak i w całym uniwersum, system pieniężny został zmieniony na bardziej realistyczny w stosunku do poprzednich części serii. Głównym źródłem dochodu gracza są misje, których wykonanie nagradza go sumą pieniędzy od kilku do kilkuset (w nielicznych przypadkach) tysięcy dolarów. Mniej opłacalnymi środkami na zarobienie pieniędzy są misje poboczne (misja stróża prawa, misja taksówkarska itp.), misje dodatkowe oraz zbieranie ukrytych paczek, wykonywanie rozwałek oraz wyjątkowych skoków.

Usunięty został mnożnik. Praktycznie całkowicie zostały usunięte nagrody za przestępstwa dokonane przez gracza. W GTA III, jedynymi nagradzanymi przestępstwami są stłuczki z innymi samochodami (wartość stłuczki zależy od jej siły, maksymalnie $40) oraz niszczenie innych samochodów (wartość określona przez zmienną nMonetaryValue w pliku handling.cfg). Nagrody pieniężne za niszczenie samochodów umieszczono w tabelce poniżej.

Dodano również kilka sposobów na zarabianie pieniędzy. Jednym z nich jest zgniatanie samochodów w zgniatarce samochodowej, drugim — wykonywanie szalonych skoków.

Stawka za
zniszczenie
Modele pojazdów
$1 Bandziorek
$10 Śmieciożer
$18 Manana
$20 Perennial, Ambulans, Koszary OL,

Cabbie, Borgnine, Flatbed

$30 Autobus, BF Injection, Wóz strażacki
$32 Moonbeam
$36 Kuruma, Samochód FBI
$38 Stallion, Esperanto
$40 Blista, Autokar, Taksówka, Pony, Panlantic,

Zabawki, Idaho

$44 Mule, Ciężarówka Triady, Yankee
$50 Dodo, Landstalker, Wóz policyjny
$52 Bobcat, Rumpo
$56 Mr Wongs
$58 Pan Smakołyk
$60 Lobo gangu Yardie
$70 Linerunner, Sentinel, Sentinel mafii,

Stinger, Stinger gangu Yakuza

$80 Enforcer, Konwojowóz, Patriot, Stretch
$90 Banshee, Ogier gangu Diablo
$100 Krążownik Kartelu
$180 Predator, Reefer, Speeder
$190 Infernus
$210 Cheetah
$220 Hipcio

Dodano także kilka sposobów wydania pieniędzy, m.in. kupno broni w Ammu-Nation lub Towarach Wojskowych, oraz sesje z prostytutkami. Inną zmianą jest usunięcie możliwości odblokowania kolejnych części miasta za zdobycie określonej sumy, zamieniono to na konieczność ukończenia odpowiednich misji.

W tej grze są dwie misje, które wymagają od nas wydania pewnej kwoty pieniędzy - są to Cios w serce: Akt II ($100 000) oraz Wymiana ($500 000).

Grand Theft Auto: Vice City Edytuj

Główną nowinką jest pojawienie się assetów, czyli budynków lub firm z których możemy czerpać zyski zależne od firmy: od $1 500 do $10 000 dziennie. Pieniądze można teraz wydać na kupno posiłku w restauracji w celu podniesienia stanu zdrowia. Zwiększyła się także ilość sposobów na zarobienie gotówki:

Usunięto praktycznie całkowicie zyski za przestępstwa (została możliwość zabrania ofiarom zabójstw pieniędzy oraz zyski za zniszczenie helikopterów). Ograniczona została także liczba misji wymagających danej ilości pieniędzy do jednej (Uważaj na swoich przyjaciół - $1 001).

Grand Theft Auto: San Andreas Edytuj

Zmiany objęły usunięcie pozostałych zysków wynikających bezpośrednio z przestępstw, dodanie możliwości kupna napojów w automatach, kupno ulepszeń do samochodu i kupno ubrań. Zwiększono ponownie ilość misji pobocznych i dodano możliwość obstawiania w kasynie lub wyścigów konnych.

Pozostałe gry uniwersum 3D Edytuj

  • GTA Advance – poza kupnem broni nie ma na co wydać zarobionej gotówki.
  • GTA: Liberty City Stories – poza misjami w których należy zaopatrzyć się w materiały wybuchowe, nie ma żadnych zmian w porównaniu do reszty uniwersum 3D.
  • GTA: Vice City Storiesassety można w tej części rozbudowywać zgodnie z wolą gracza. Także pieniądze z ich płynące idą automatycznie na konto gracza o 16:00 (w poprzednich częściach trzeba było złożyć wizytę pod danym budynkiem i wejść w odpowiednią ikonę).

Uniwersum HD Edytuj

W tej części dokonało się wiele zmian w systemie. Zredukowano do trzech misje poboczne, dodano możliwość zarobienia na wysadzeniu Securicara przez wzięcie pieniędzy, które przewoził. Wyjścia z dziewczynami również zaczęły wiązać się z nowymi kosztami - opłaty za wstęp na kręgielnie, lub kupno drinków. Gotówkę można również dać ulicznym artystom oraz bezdomnym.

Ciekawostki Edytuj

  • Jeśli podczas gry w GTA San Andreas gracz przegra znaczną sumę pieniędzy np. w kasynie i stan jego konta osiągnie wartość ujemną, zadzwoni do niego wierzyciel żądający zwrotu pieniędzy. Jeśli przez zbyt długi czas gracz nie spłaci długu, wierzyciel zadzwoni po raz drugi. Po tym telefonie gracza będą atakować gangsterzy w Sentinelach. Dwóch z nich ma AK-47, dwóch pozostałych Micro Uzi. Ataki zakończą się gdy CJ zapłaci należności lub opuści Las Venturas.

Przypisy

  1. Wyjątkiem jest Grand Theft Auto V, gdzie stan konta gracza można sprawdzić na stronie internetowej banku, przy bankomacie lub w menu pauzy.
  2. W scenariuszu Tequila Slammer premia ta nie niesie ze sobą wynagrodzenia pieniężnego.
  3. Punkty otrzymane za ten czyn pojawiają się na ekranie tylko wtedy, kiedy w pojeździe widoczny jest kierowca (np. na motorze).
  4. Pod warunkiem, że wszystkie pociski trafią w pojazd; jeśli nie, nagroda wyniesie od $1 do $4.

GaleriaEdytuj

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.