Grand Theft Auto Wiki (GTA Wiki)
Grand Theft Auto Wiki (GTA Wiki)

Disambig.svg Może chodziło Ci o inne postaci o tym imieniu?

Oscar Gomez – postać występująca w Grand Theft Auto IV: The Ballad of Gay Tony. Jest handlarzem narkotykowym i członkiem gangu Northwood Dominican Drug Dealers. Brał kiedyś udział w nielegalnych walkach ulicznych.

Historia[]

Oscar urodził się w 1983 w Northwood w Algonquin. Dorastał wraz z Luisem Lopezem, Armando Torresem, Henrique Bardasem, Alonso Gomezem oraz Willym Valerio. W międzyczasie dołączył do gangu Northwood Dominican Drug Dealers, dla którego sprzedawał narkotyki. Kiedy miał 15 lat został aresztowany za chęć sprzedaży narkotyków. Stracił po tym kontakt z Luisem, który również trafił do więzienia za handel narkotykami. W 2005 roku został zatrzymany na kradzieży auta. W 2008 po raz kolejny spotkał Luisa, który uczestniczył w transakcji między nim, a Al Di Napolim. Transakcja została jednak szybko przerwana przez policję.

Kartoteka[]

Nagłówek bazy LCPD (IV).png

NAZWISKO Gomez
IMIĘ Oscar
WIEK 25
MIEJSCE URODZENIA Northwood, Liberty City
POWIĄZANIA Dominikańscy handlarze narkotyków z Northwood.
REJESTR PRZEST. 1998 – Posiadanie substancji niedozwolonej: Zamiar sprzedaży
2005 – Kradzież samochodów na większą skalę
ADNOTACJE Starszy brat Alonso Gomeza.
Członek znajdującego się w Northwood gangu dominikańskich handlarzy narkotyków, który obejmuje jego brata i Willy'ego Valerio.
Współpracownik Luisa Fernando Lopeza – osobistego ochroniarza „Geja” Tony'ego Prince'a.
Brał udział w nielegalnych walkach ulicznych.
Doniesiono, że obawiał się on zaangażowania swojego brata w przestępczym półświatku.

SURNAME Gomez
FIRST NAME Oscar
AGE 25
PLACE OF BIRTH Northwood, Liberty City
AFFILIATIONS Northwood Dominican Drug Dealers.
CRYMINAL RECORD 1998 – Possession Controlled Substance: Intent to Sell
2005 – Grand Theft Auto
NOTES Younger brother of Oscar Gomez.
Part of a Northwood based gang of Dominican Drug Dealers that includes his brother and Willy Valerio.
Associate of Luis Fernando Lopez – personal bodyguard to "Gay" Tony Prince.
Involved in the illegal street fighting scene.
Reported to be concerned about his brother's involvement in the criminal underworld.


Występowanie w misjach[]

The Ballad of Gay Tony[]