FANDOM


Moe Schwartz – księgowy pracujący dla mafii Lupisella Family, wspomniany w Grand Theft Auto IV.

Historia Edytuj

Moe urodził się w Bohan w rodzinie z po części żydowskimi i włoskimi korzeniami. Zatrudnił się w Lupisella Family, gdzie pracował jako księgowy. Nie został jednak całkowicie wcielony do mafii ze względu na jego żydowskie pochodzenie. W 1970 roku został aresztowany za przekroczenie dozwolonej prędkości. Potem w 2001 roku został aresztowany za kanciarstwo. W 2002 roku spędził 349 dni porozumiewając się z członkami mafii jedynie poprzez arkusze kalkulacyjne, ponieważ obawiał się urządzeń, które mogły go szpiegować. Dzięki temu detektywi nie byli w stanie uzyskać żadnych dowodów dotyczących mafii z tamtego okresu.

Kartoteka Edytuj

Nagłówek bazy LCPD (IV)

NAZWISKO Schwartz
IMIĘ Moe
WIEK 69
MIEJSCE URODZENIA Bohan, Liberty City
POWIĄZANIA Syndykat Przestępczy Lupisella
REJESTR PRZEST. 1970 – Przekroczenie dozwolonej prędkości
2001 – Kanciarstwo
ADNOTACJE Podejrzany o kontakty z Syndykat Przestępczym Lupisella.
Chodzą pogłoski, że jego w połowie żydowskie korzenie ochroniły go przed całkowitym wcieleniem w kręgi mafii.
Jego praca jako księgowego dla Lupiselli oznaczała, że są oni jedynym Syndykatem Przestępczym w Liberty City, którego rząd federalny nie był w stanie pociągnąć za nieprawidłowości podatkowe.
Spędził 349 dni w 2002 roku porozumiewając się jedynie poprzez arkusze kalkulacyjne, ponieważ obawiał się urządzeń, które mogły go szpiegować. Detektywi nie byli w stanie eksportować algorytmów komputerowych, przez co nie istnieją żadne dowody z tamtego okresu.

SURNAME Schwartz
FIRST NAME Moe
AGE 69
PLACE OF BIRTH Bohan, Liberty City
AFFILIATIONS Lupisella Crime Syndicate
CRYMINAL RECORD 1970 – Speeding Violation
2001 – Racketeering
NOTES Believed to be accountant to the Lupisella Crime Syndicate.
Rumored that his half-Jewish ancestry prevents him from being fully inducted into the family.
His accounting work for the Lupisellas has meant that they are the only Liberty City Crime syndicate that the Federal Government has been unable to charge with tax irregularities.
Spent 349 days in 2002 only communicating through spreadsheets because he was concerned about surveillance devices. Detectives were unable to export the correct macros and no evidence could be gathered during this period.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.