Grand Theft Auto Wiki (GTA Wiki)
Grand Theft Auto Wiki (GTA Wiki)

Dokumentacja dla tego modułu może zostać utworzona pod nazwą Moduł:Gry/opis

modul = {}

function modul.jedna(parametr)
 local parametry = parametr:getParent().args
 if parametry["1"] then
  parametr:preprocess("{{#VARDEFINE: gra|" .. parametry["1"] .. "}}")
  parametr:preprocess("{{#VARDEFINE: " .. parametry["1"] .."|1}}")
 else
  parametr:preprocess("{{#VARDEFINE: gra|test}}")
 end
 return ""
end

function modul.wiele(parametr)
 local parametry = parametr:getParent().args
 local gry = {"GTA1", "L1969", "L1961", "GTA2", "III", "VC", "SA", "A", "LCS", "VCS", "IV", "TLaD", "TBGT", "CW", "V", "O"}
 parametr:preprocess("{{#VARDEFINE: gra|wiele}}")
 for tmp, x in ipairs(gry) do
  if parametry[x] then
   parametr:preprocess("{{#VARDEFINE: " .. x .. "|1}}")
  end
 end
 return ""
end

function modul.jest(parametr)
 if parametr:preprocess("{{#VAR: " .. parametr.args[1] .. "|0}}") ~= "0" then
  return parametr.args[2]
 else
  return parametr.args[3] or ""
 end
end

return modul