Grand Theft Auto Wiki (GTA Wiki)
Grand Theft Auto Wiki (GTA Wiki)

Leavis – postać występująca epizodycznie w Grand Theft Auto IV: The Lost and Damned.

Leavis jest maître d'hôtel w Jouster's Gentlemen's Club. Po raz pierwszy widzimy go w misji Politics, kiedy prowadzi z Johnnym dyskusję na temat stylów życia Johnnego i swoim. Drugi raz spotykamy go w misji Off Route, kiedy rozmawia z Johnnym na ten sam temat. Johnny twierdzi, że styl życia Leavisa jest przestarzały i nudny.

Występowanie w misjach[]