Grand Theft Auto Wiki (GTA Wiki)
Grand Theft Auto Wiki (GTA Wiki)

Disambig.svg Może chodziło Ci o inne postaci o tym imieniu?

Kenny Petrovic – postać występująca w Grand Theft Auto IV, tylko w trybie Multiplayer. Jest on ojcem Lennego Petrovica i szefem dla Petrovic Family.

Kenny to rosyjski przestępca, uznawany za najbardziej poszukiwanego w kraju. Niestety, nie zobaczymy go w grze jednoosobowej, dlatego aby go spotkać, musimy dołączyć się do sieci i grać na trybie Multiplayer. Jego organizacja ma układ z organizacją Faustin’a, lecz kontakty się urywają, kiedy Mikhail Faustin zleca Niko, zabicie syna Petrovic’a, który nazywa się Lenny. Kenny jest gotowy na wojnę z Faustinem, lecz Dimitri Rascalov obiecał zabić Faustina i iść na układ z Petrovicem.

Kartoteka[]

Nagłówek bazy LCPD (IV).png

NAZWISKO Petrovic
IMIĘ Kenny
WIEK 52
MIEJSCE URODZENIA Rosja[1]
POWIĄZANIA Powiązany ze Zorganizowanym Rosyjskim Syndykatem Przestępczym w całym Liberty City.
REJESTR PRZEST. 1990 – Zabójstwo
1994 – Kanciarstwo
ADNOTACJE Uważa się, że jest szefem Zorganizowanej Rosyjskiej Przestępczości w Liberty City, jeżeli nie w całych Stanach Zjednoczonych.
Przybył do USA w latach 80-tych posiadając izraelski paszport, który został później skonfiskowany, gdy wyszło na jaw, że nie ma on, jak wcześniej twierdził, babci, która była Żydówką.
Uczestniczył we wszystkich rodzajach działalności przestępczej.

SURNAME Petrovic
FIRST NAME Kenny
AGE 52
PLACE OF BIRTH Russia
AFFILIATIONS Linked to Russian Organized Crime Syndicates throughout Liberty City.
CRYMINAL RECORD 1990 – Manslaughter
1994 – Racketeering
NOTES Believed to be the kingpin of Russian Organized Crime in Liberty City, if not the whole United States.
Arrived in the US in the 1980s on an Israeli passport though, this was confiscated when evidence came to light that he did not, as previously claimed, have a Jewish grandmother.
Involved in all types of criminal activity.


Przypisy

  1. Tak naprawdę powinien urodzić się w ZSRR, gdyż przestało ono istnieć dopiero w 1991 roku.