Grand Theft Auto Wiki (GTA Wiki)
Grand Theft Auto Wiki (GTA Wiki)

Disambig.svg Może chodziło Ci o inne postaci o tym imieniu?

Gordon Sargent – postać występująca w Grand Theft Auto IV. Przyjaciel Packie'ego, pomaga mu oraz Niko w kilku misjach. Przetrzymywał Gracie Ancelotti w kryjówce Packie'ego w Leftwood.

Gordon urodził się w 1979 roku w Dukes, w Liberty City. W 1998 roku został aresztowany za posiadanie skradzionej własności. Dwa lata później dopuszczał się on drobnych kradzieży. W 2002 roku posiadał hazardową dokumentację. W 2003 roku był aresztowany za porwanie.

Kartoteka[]

Nagłówek bazy LCPD (IV).png

NAZWISKO Sargent
IMIĘ Gordon
WIEK 29
MIEJSCE URODZENIA Dukes, Liberty City
POWIĄZANIA Znany współpracownik rodziny McReary
REJESTR PRZEST. 1998 – Posiadanie skradzionej własności
2000 – Drobne kradzieże
2002 – Posiadanie hazardowej dokumentacji
2003 – Porwanie
ADNOTACJE Mało ważny członek organizacji przestępczej Amerykanów irlandzkiego pochodzenia stacjonujących w Dukes.
Ściśle współpracuje z Michaelem Keane'em i Patrick'em McReary'm, towarzysz rodziny przestępczej Pegorino, współpracownik Geralda McReary'ego.
Podejrzewa się, że brał on udział w wielu porwaniach i rabunkach.
Bywalec u kilku znanych bukmacherów.

SURNAME Sargent
FIRST NAME Gordon
AGE 29
PLACE OF BIRTH Dukes, Liberty City
AFFILIATIONS Known associate of the McReary family
CRYMINAL RECORD 1998 – Possession Stolen Property
2000 – Petty Larceny
2002 – Possession Gambling Records
2003 – Kidnapping
NOTES Small time Dukes-based Irish American hood.
Works closely with Michael Keane and Patrick McReary, brother of the Pegorino Crime family associate, Gerald McReary.
Suspected in a number of hijackings and robberies.
Frequents several known bookmakers.


Występowanie w misjach[]