Grand Theft Auto Wiki (GTA Wiki)
Grand Theft Auto Wiki (GTA Wiki)

Disambig.svg Może chodziło Ci o inne postaci o tym imieniu?

Gerald „Gerry” McReary - postać występująca w Grand Theft Auto IV. Boss dla Irish Mob.

Historia[]

Podczas pierwszego spotkania z Niko, jest mocno pijany. Uwłacza swoim braciom i przyjacielowi rodziny Michaelowi. Po chwili, ostrzega Niko, aby nie krzywdził jego rodziny - w przeciwnym razie to on zostanie skrzywdzony.

Później, Gerry dzwoni do Niko z propozycją pracy. Jego planem jest doprowadzenie do konfliktu między Albańczykami a rodziną Ancelotti dla Jimmy'ego Pegorino. Przed pogrzebem jednego z braci McReary (Derricka lub Francisa) dowiadujemy się, że Gerry trafił do więzienia. Jego pierwszym zleceniem, otrzymywanym przez Niko w więzieniu, jest porwanie Gracie Ancelotti - córki szefa rodziny Ancelotti. Dalsze misje dla niego skupiają się na wymianie Gracie na diamenty. Nawet Patrick wierzy, że Gerry zostanie wypuszczony z więzienia - ciążyło na nim jednak zbyt wiele dowodów. Podczas ostatniego spotkania z Niko, żegna się z nim - wie, że spędzi w więzieniu długi czas.

Kartoteka[]

Nagłówek bazy LCPD (IV).png

NAZWISKO McReary
IMIĘ Gerald
WIEK 35
MIEJSCE URODZENIA Dukes, Liberty City
POWIĄZANIA Powiązany z amerykańskimi przestępcami irlandzkiego pochodzenia w Dukes i Syndykatem Przestępczym Pegorino znjadującym się w Alderney.
REJESTR PRZEST. 1986 – Wielkie kradzieże
1990 – Napaść
1992 – Zbrojne rozboje i porwanie
1999 – Zmowa w celu popełnienia wymuszeń
2005 – Ingerowanie w konkursie sportowym: Wyścigi psów
ADNOTACJE Przestępca z Dukes wzorujący się na irlandzkich przodkach.
Pracował z syndykatem przestępczym znajdującym się w Algonquin, ale teraz jest powiązany z ludźmi Jimmy'ego Pegorino w Alderney.
Ostatnio raczej trzyma swoje ręce z dala od przestępstw, pozostawiając porwania i napady swojemu bratu, Patrickowi McReary'em – nazywanego na ulicy Packie.
Często jest widywany z Capo mafii Pegorino, Ray'em Boccino.

SURNAME McReary
FIRST NAME Gerald
AGE 35
PLACE OF BIRTH Dukes, Liberty City
AFFILIATIONS Linked to Irish American Criminals in Dukes and the Alderney based Pegorino Crime Syndicate.
CRYMINAL RECORD 1986 – Grand Larceny
1990 – Assault
1992 – Armed Robbery and Hijacking
1999 – Conspiracy to Commit Extortion
2005 – Tampering with Sports Contest: Dog Racing
NOTES Dukes based criminal of Irish ancestry.
Worked with Algonquin based crime syndicates but now affiliated with Jimmy Pegorino's Alderney mob.
More hands-off approach recently, leaving hijackings and armed robberies to his younger brother, Patrick McReary – street name Packie.
Often seen with Pegorino Capo, Ray Boccino.


Występowanie w misjach[]

Ciekawostki[]

  • Gerald jest jedynym z braci McReary, który nie wystąpił nigdy w grze – wystąpił jedynie w cutscenkach.
  • Wraz z Maureen jest jedyną osobą, która żałuje śmierci Francisa (tylko w przypadku zabicia Francisa).
  • Już jako młodzieniec siedział w więzieniu dla nieletnich.
  • Gerald miał trzy żony.
  • W jednej z rozmów z Packiem, zdradza nam on, iż Gerry był molestowany przez swojego ojca.
  • Podczas spotkań z Gerrym w więzieniu zawsze pilnuje go ten sam strażnik.