FANDOM


Regulamin Grand Theft Auto Wiki jest najwyższym w hierarchii lokalnym zbiorem praw. Każdy użytkownik winien się z nim zapoznać przed dokonaniem edycji.

Rozdział pierwszy: Przepisy ogólne Edytuj

 • 1. Grand Theft Auto Wiki jest internetową encyklopedią wiedzy o grach z serii Grand Theft Auto o charakterze informacyjno-poradnikowym.
 • 2. Strona internetowa Grand Theft Auto Wiki mieści się pod adresem http://pl.gta.wikia.com/.
 • 3. Zamiast pełnej nazwy encyklopedii można używać skrótów „GTA Wiki” albo „strona”, jeśli z kontekstu zdania jasno wynika, że chodzi o Grand Theft Auto Wiki.
 • 4. Edytowanie Grand Theft Auto Wiki automatycznie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 • 5. Regulamin może się zmienić wyłącznie po skierowaniu do administracji wniosku o jego zmianę. Zmiana regulaminu odbędzie się po głosowaniu wśród użytkowników na kanale IRC, o ile wynik głosowania będzie pozytywny.
 • 6. Regulamin nie jest jedynym zbiorem praw obowiązujących na stronie. Obowiązują tu również Zasady użytkowania Fandomu, prawo stanu Kalifornia i prawo Rzeczypospolitej Polskiej, a także zasady umieszczane na innych metastronach projektu.
 • 7. Grand Theft Auto Wiki jest dobrem wspólnym wszystkich jej edytorów i czytelników.
 • 8. Grand Theft Auto Wiki nie jest miejscem na działalność prywatną, reklamę; nie jest też blogiem, portalem społecznościowym czy forum, z zastrzeżeniami poniżej.

Rozdział drugi: Treści na GTA Wiki Edytuj

 • 9. Na Grand Theft Auto Wiki zamieszcza się tylko artykuły opisujące elementy dotyczące oficjalnych gier z serii Grand Theft Auto i dodatków do nich.
 • 10. Artykuły na Grand Theft Auto Wiki muszą być pisane bez naruszenia neutralnego punktu widzenia (NPOV). Dopuszcza się nieobiektywne pisanie solucji w artykułach o misjach, jednak w granicach rozsądku.
 • 11. Używanie wulgaryzmów, z wyjątkiem przypadków cytowania bądź tłumaczenia oryginalnych wypowiedzi postaci, jest zabronione.
 • 12. Treści na Grand Theft Auto Wiki muszą być pisane zgodnie z zachowaniem poprawności językowej.
 • 13. Do nazywania i opisywania artykułów używa się domyślnej, anglojęzycznej wersji językowej gier, chyba, że została wydana przez wydawcę oficjalna polskojęzyczna wersja. Wtedy używa się oficjalnej wersji polskojęzycznej.
 • 14. Zawartość strony, o ile nie jest przedmiotem prawa autorskiego firmy Rockstar Games lub innego podmiotu, udostępniana jest na zasadach licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach 3.0.
 • 15. Na Grand Theft Auto Wiki można przesyłać wyłącznie pliki związane z serią gier Grand Theft Auto.
 • 16. Dopuszcza się ładowanie innych plików, w tym:
  • 1) awatara użytkownika,
  • 2) plików potrzebnych w kwestiach technicznych,
  • 3) plików niedotyczących serii Grand Theft Auto, jednak wyłącznie wtedy, gdy zachodzi taka potrzeba.
 • 17. Każdy ładowany plik musi być nazwany zgodnie z obowiązującą nomenklaturą, która jest przedstawiona na stronie GTA Wiki:Nazewnictwo plików.
 • 18. Artykuły dotyczące serii gier Grand Theft Auto opisuje się w przestrzeni głównej strony.
 • 19. Dopuszcza się inną działalność na Grand Theft Auto Wiki, z zastrzeżeniami:
  • 1) Działalność prywatna użytkownika (w tym reklama swoich stron) może się odbywać wyłącznie na stronie użytkownika oraz na jego blogu. Zabroniona jest nadmierna działalność prywatna.
  • 2) Forum może być prowadzone wyłącznie w odpowiedniej przestrzeni nazw. Zamieszczane tam tematy muszą znajdować się w odpowiednich działach.
  • 3) Użytkownicy mają prawo używać stron dyskusji do rozmów niezwiązanych z Grand Theft Auto Wiki, jednak w granicach rozsądku.

Rozdział trzeci: Prawa i obowiązki użytkowników Edytuj

 • 20. Użytkownik Grand Theft Auto Wiki ma prawo do:
  • 1) poszanowania wśród innych członków społeczności,
  • 2) dostępu do stron pomocy,
  • 3) kontaktowania się z innymi użytkownikami poprzez strony dyskusji, kanał IRC i forum, jeśli nie narusza to owego regulaminu,
  • 3) uzyskania pomocy u innych członków społeczności, w szczególności u członków administracji,
  • 4) wyrażania własnego zdania na wszelkie tematy z zachowaniem netykiety,
  • 5) uzyskania informacji o powodach nałożonej na niego blokady i ewentualnych sposobach jej odwołania na kanale IRC,
  • 6) korzystania z innych możliwości dawanych przez oprogramowanie, jeśli nie łamie to niniejszego regulaminu i nie szkodzi stronie.
 • 21. Do obowiązków użytkownika Grand Theft Auto Wiki należy przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu i zasad netykiety.
 • 22. W przypadku nieprzestrzegania postanowień tegoż regulaminu użytkownik powinien zostać o tym poinformowany.
 • 23. Administrator ma prawo zablokować użytkownika, jeśli powoduje on szkody na Grand Theft Auto Wiki. Jeśli sprawa nie jest pilna, powinien on zostać uprzednio odpowiednio poinformowany.

Rozdział czwarty: Administracja Edytuj

 • 24. Do administracji strony należą: moderatorzy, administratorzy i biurokraci.
 • 25. Każdy członek administracji posiada dodatkowe uprawnienia zarządzania stroną.
 • 26. Żaden z członków administracji nie jest właścicielem strony, nie ma też dostępu do serwerów i możliwości zarządzania stroną głębiej, niż na to pozwala oprogramowanie MediaWiki.
 • 27. Do zadań administracji należy:
  • 1) pilnowanie porządku na stronie,
  • 2) dawanie przykładu innym użytkownikom, jak należy się zachowywać,
  • 3) pomoc innym użytkownikom,
 • 28. Wybór członka administracji odbywa się poprzez debatę innych członków administracji na kanale IRC.

Rozdział piąty: Systemy komunikacji Edytuj

 • 29. Kanał IRC Grand Theft Auto Wiki mieści się na serwerach freenode'a i nosi nazwę #wikia-pl.gta.
 • 30. Każdy użytkownik Grand Theft Auto Wiki ma prawo wejść na kanał IRC w celu uzyskania pomocy od innych członków społeczności (w tym członków administracji) bądź przeprowadzenia rozmowy
 • 31. Każdy członek administracji posiada odpowiednie wyróżnienie na kanale IRC w celu ułatwienia wyszukiwania.
 • 32. Zablokowanie użytkownika na Grand Theft Auto Wiki nie oznacza jego blokady na kanale IRC. Użytkownik zablokowany na stronie może wejść na kanał IRC w celu uzyskania szczegółowych informacji o nałożonej blokadzie, jej powodzie i ewentualnych krokach, jakie należy podjąć w celu odwołania blokady.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.