FANDOM


Frankfort Avenue (IV - mapa)

Frankfort Avenueulica czteropasmowa znajdująca się w Algonquin w Grand Theft Auto IV. Przebiega przez całą wyspę z północy na południe. Swój początek ma na zjeździe z mostu Northwood Heights Bridge w Northwood a następnie krzyżuje się z Exeter Avenue. Później na ostrym zakręcie dzieli się na dwa osobne jezdnie (po dwa pasy każda). Potem jej zachodnia „odnoga” krzyżuje się z Grummer Road. Następnie przebiega jeszcze przez skrzyżowania z Xenotime Street oraz Wardite Street po czym wpada do North Holland. W dzielnicy tej krzyżuje się z Vauxite Street i Uranium Street. Po przejściu przez te skrzyżowania ponownie zwęża się tworząc jezdnię czteropasmową.

Potem na skrzyżowaniu z Topaz Street zaczyna przebiegać przez granicę dzielnic Varsity Heights oraz Middle Park. Następnie krzyżuje się kolejno z Silicon Street i Ruby Street. Zaczyna potem tworzyć granicę dzielnicy z Middle Park West uprzednio krzyżując się z Quartz Street. Przebiega wówczas przez skrzyżowania z Pyrite Street oraz Obsidian Street. Po kolejnym skrzyżowaniu z Nickel Street tworzy granice pomiędzy Purgatory i Star Junction. Później krzyżuje się z Manganese Street, Hell Gate i Lorimar Street, gdzie nachodzi na granicę Westminster. W dzielnicy tej zaś krzyżuje się najpierw z drogą prowadzącą do Booth Tunnel a potem z Kunzite Street. Przebiega przez skrzyżowanie z Jade Street i rozpoczyna swoją trasę przez granicę z The Meat Quarter oraz The Triangle. Jej bieg zostaje przerwany na skrzyżowaniu z Iron Street, gdyż jej dalsza część jest w trakcie prac budowlanych.

Rozpoczyna się jednak ponownie skrzyżowaniem z Hematite Street. Następnie przecina się z Garnet Street wpadając do Suffolk, gdzie krzyżuje się jedynie z Feldspar Street. Kończy się na granicy dzielnicy na skrzyżowaniu z Union Drive West.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.