Grand Theft Auto Wiki (GTA Wiki)
Grand Theft Auto Wiki (GTA Wiki)

Disambig.svg Może chodziło Ci o inne postaci o tym imieniu?

Derrick McReary – postać występująca Grand Theft Auto IV.

Urodził się w Dukes w Liberty City, jest najstarszym z braci McReary. W przeszłości miał dwóch przyjaciół: Bucky'ego Sligo i Aidena O'Malleya. Prawdopodobnie doniósł na nich na policję, by uniknąć więzienia. Jest alkoholikiem i narkomanem, często wspomina Irlandię, czyta też poezję i książki irlandzkie. Jest właścicielem Steinway Beer Garden.

Kartoteka[]

Nagłówek bazy LCPD (IV).png

NAZWISKO McReary
IMIĘ Derrick
WIEK 52
MIEJSCE URODZENIA Dukes, Liberty City
POWIĄZANIA brak danych
REJESTR PRZEST. 1970 – Zakłócanie porządku
1971 – Nieposłuszeństwo obywatelskie
1974 – Opór przy aresztowaniu
1978 – Zbrojne rozboje
1980 – Posiadanie substancji niedozwolonej: Kokaina
1985 – Nielegalne posiadanie broni: Materiały wybuchowe
ADNOTACJE Informator policji.
Poufne zeznania na niego doprowadziły do kilku głośnych wyroków.
Początkowo był aresztowany po kilku protestach publicznych i manifestacjach, które okazały się złe w latach 70-tych.
Później był zaangażowany w brutalniejsze protesty i uważa się, że rozwinął swoje uzależnienie od heroiny, kiedy przebywał w więzieniu.
Ostatnie doniesienia wskazują na to, że został aresztowany w Irlandii. Możliwe też, że powrócił do Stanów zjednoczonych.

SURNAME McReary
FIRST NAME Derrick
AGE 52
PLACE OF BIRTH Dukes, Liberty City
AFFILIATIONS N/A
CRYMINAL RECORD 1970 – Disorderly Conduct
1971 – Civil Disobedience
1974 – Resisting Arrest
1978 – Armed Robbery
1980 – Possession Controlled Substance: Cocaine
1985 – Criminal Possession Weapon: Explosives
NOTES Police informant.
Confidential testimony from him led to several high-profile convictions.
Originally arrested after several public protests and demonstrations turned bad in the early 70s.
Became involved in more violent protest and believed to have developed a heroin addiction while in prison.
Recent reports indicate that he was arrested in Ireland. May be returning to the US.


Występowanie w misjach[]

Ciekawostki[]

  • W dwóch irlandzkich barach można zobaczyć wiszący na ścianie portret Derricka. Jeden bar znajduję się w Dukes, drugi natomiast w Algonquin.
  • W GTA V, w czasie misji Skok w Paleto, jeśli gracz wybierze Packiego jako strzelca, wspomni on o napadzie na Bank of Liberty i o członkach jego ekipy. Wspomni on też, że Derrick nie żyje. Nie potwierdza to jednak, że kanonicznie zginął z rąk Niko na polecenie Francisa, gdyż Packie nigdy nie ujawnia daty ani przyczyny jego śmierci. Możliwe, że zmarł w wyniku przedawkowania narkotyków lub alkoholu, albo zginął w jakiś inny sposób, gdyż w GTA V nie ma żadnych wzmianek o Francisie.
  • Jeżeli w misji Blood Brothers zabijemy Derricka, jego nagrobek oraz usypana ziemia na cmentarzu w Steinway nie będą posiadały kolizji. Opcjonalny grób Francisa na cmentarzu na Colony Island posiada kolizję.
  • Derrick jest uderzająco podobny do swojej matki, Maureen.

Galeria[]