FANDOM


Dalgetti – postać epizodyczna, występująca w Grand Theft Auto I. Jest członkiem Vercotti Gang, właścicielem garażu w północnym Kings. Za nieposłuszeństwo wobec Bubby'ego został zabity.