Grand Theft Auto Wiki (GTA Wiki)
Grand Theft Auto Wiki (GTA Wiki)

Bucky Sligo – postać epizodyczna, występująca w Grand Theft Auto IV. Były znajomym Derricka McReary'ego, który mieszkał w Westdyke w Alderney.

Historia[]

Bucky urodził się w 1957 roku w Dukes. Już w młodości miał on problemy z prawem. W wieku 13 lat został aresztowany za zakłócanie porządku, a rok później za nieposłuszeństwo obywatelskie. W 1974 roku sprawiał opór przy aresztowaniu. W międzyczasie wyjeżdżał on do rodzinnej Irlandii, gdzie bratał się z przestępczym półświatkiem, a także nawiązał kontakt z Derickiem McRearym i Aidenem O'Malleyem. W 1978 roku prowadził zbrojne rozboje. Później w 1986 dopuścił się wielkich kradzieży. Po swoich poczynaniach jego kolega Aiden trafił do więzienia, a on sam nie poniósł żadnych konsekwencji. W 1999 roku ponownie prowadził zbrojne rozboje. Potem przerzucił się na operowanie drobnymi kradzieżami samochodów i kradzieżami w Alderney. Zostaje zabity przez Niko na zlecenie Derricka, ponieważ Sligo groził jemu i jego rodzinie śmiercią.

Kartoteka[]

Nagłówek bazy LCPD (IV).png

NAZWISKO Sligo
IMIĘ Bucky
WIEK 51
MIEJSCE URODZENIA Dukes, Liberty City
POWIĄZANIA Powiązany z przestępczym półświatkiem w Irlandii i amerykanami irlandzkiego pochodzenia stacjonującymi w Dukes i Alderney.
REJESTR PRZEST. 1970 – Zakłócanie porządku
1971 – Nieposłuszeństwo obywatelskie
1974 – Opór przy aresztowaniu
1978 – Zbrojne rozboje
1986 – Wielkie kradzieże
1999 – Zbrojne rozboje
ADNOTACJE Współpracownik Derricka McReary'ego i Aidena O'Malleya.
Był podejrzany o branie udziału w wielu napadach, za które O'Malley został skazany, ale nie poniósł żadnych opłat mimo zeznań McReary'ego.
Ostatnio był podejrzany o drobne kradzieże samochodów i kradzieże w Alderney.

SURNAME Sligo
FIRST NAME Bucky
AGE 51
PLACE OF BIRTH Dukes, Liberty City
AFFILIATIONS Linked to Criminal Underworld in Ireland and Irish American criminals based in Dukes and Alderney.
CRYMINAL RECORD 1970 – Disorderly Conduct
1971 – Civil Disobedience
1974 – Resisting Arrest
1978 – Armed Robbery
1986 – Grand Larceny
1999 – Armed Robbery
NOTES Associate of Derrick McReary and Aiden O'Malley.
Suspected in the string of robberies for which O'Malley was convicted but, despite McReary's testimony. charges did not stick.
Recently suspected of running a small time car stealing and larceny operation in Alderney.


Występowanie w misjach[]