FANDOM


Brat Aerol – postać, wspomniana w Grand Theft Auto I. Członek Brotherhood of Jah Army of Love. Zginął z rąk jednego z agentów „Babylonu”, w jednej z misji protagonista dostarcza zabójcę braciom Rasta, a oni go zabijają.