Grand Theft Auto Wiki (GTA Wiki)
Grand Theft Auto Wiki (GTA Wiki)

Aiden O'Malley – postać epizodyczna występująca w Grand Theft Auto IV. Był zbiegłym więźniem i przyjacielem Derricka McReary'ego.

Historia[]

Aiden urodził się w 1959 lub 1960 roku w Dukes. Później stał się członkiem irlandzkiego półświatka i zaczął pracować wraz z Derrickiem McRearym i Buckym Sligo. W 1972 roku dopuścił się obywatelskiego nieposłuszeństwa. Kilka lat później wraz ze swoimi współpracownikami sprawiał opór przy aresztowaniu. W 1995 roku trafił do więzienia za popełnienie wielu kradzieży na wielką skalę. W 2008 roku miał być przeniesiony do Alderney State Correctional Facility, lecz Niko i Patrick odbili go z rąk policji, po czym wywieźli na plażę w Leftwood, gdzie został zabity przez Niko.

Kartoteka[]

Nagłówek bazy LCPD (IV).png

NAZWISKO O'Malley
IMIĘ Aiden
WIEK 48
MIEJSCE URODZENIA Dukes, Liberty City
POWIĄZANIA Powiązany z półświatkiem w Irlandii i amerykańskimi przestępcami irlandzkiego pochodzenia w Dukes.
REJESTR PRZEST. 1972 – Obywatelskie nieposłuszeństwo
1974 – Opór przy aresztowaniu
1995 – Wielkie kradzieże (wielokrotnie popełnione przestępstwo)
ADNOTACJE Współpracownik Derricka McReary'ego i Bucky'ego Sligo.
Obecnie przesiaduje w areszcie.
Ostatnio zaproponował informacje, które mogą prowadzić do późniejszych aresztowań.

SURNAME O'Malley
FIRST NAME Aiden
AGE 48
PLACE OF BIRTH Dukes, Liberty City
AFFILIATIONS Linked to Criminal Underworld in Ireland and Irish American criminals based in Dukes.
CRYMINAL RECORD 1972 – Civil Disobediencet
1974 – Resisting Arrest
1995 – Grand Larceny (Multiple Counts)
NOTES Associate of Derrick McReary and Bucky Sligo.
Currently held in custody.
Recently offered information that may lead to further arrests.


Występowanie w misjach[]

Ciekawostki[]