Wikia


Colonel Juan García Cortez is een van de sleutelfiguren in Vice City. Deze gepensioneerde Colonel uit een niet nader genoemd land, is een invloedrijke man in de stad. Met zijn vele connecties helpt hij Tommy Vercetti vaak op weg. Hoewel hij het nooit met zo veel woorden zegt, maakt hij het duidelijk aan Tommy dat Ricardo Diaz wel eens de gene kan zijn die achter Tommy's mislukte deal zit. Na verloop van tijd worden Tommy en de Cortez goede vrienden, totdat Cortez de stad moet verlaten omdat de Franse overheid achter hem aanzit vanwege gestolen goederen. Tommy helpt de Colonel ontsnappen, waarna deze vraagt of Tommy over zijn dochter Mercedes wil waken. Later belt Cortez Tommy nog op om te vragen hoe alles verloopt in Vice City.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.