FANDOM


Քուրտլի - ը նախատեսված էր Grand Theft Auto սերիայի գծում, սակայն այն ժամանակ իջեցվել է «[Grand Theft Auto III]» - ից . Քուրտլին հնչեցրեց վերջին Կուրտիս Լ. Մքքլարին կողմից, թեև երկխոսությունը երբեք չի օգտագործվել: Քուրտլին շարունակում է մնալ GTA III  ձեռնարկի վարկերում,  որոնք նշված են Դարկելի ներքո չնայած տվյալների ֆայլերի գծապատկերը չկա: